Hinderattest aanvragen bij openbare werken

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in stad Antwerpen? Dan kan u een hinderattest aanvragen. Met dat attest kan u een beroep doen op verschillende steunmaatregelen.

U kan met 1 aanvraagformulier een hinderattest krijgen voor verschillende steunmaatregelen.

Vul het aanvraagformulier in.

Welke steunmaatregelen kan u aanvragen met een hinderattest?

Belastingen en btw (FOD Financiën)   

Ondervindt uw onderneming liquiditeitsproblemen? Dan kan u een aanvraag doen om belastingen en btw gespreid te betalen en vrijstelling van nalatigheidsintresten te bekomen.

Belastingen op uitstallingen terugkrijgen (stad Antwerpen)  

Vraag een teruggave aan op de belasting op uitstallingen. Als u door openbare werken uw uitstalling niet kan plaatsen, kan u voor deze periode een gehele of gedeeltelijke teruggave vragen.

Inkomenscompensatievergoeding (Participatiefonds)

Moet uw zaak sluiten voor minstens 7 dagen door openbare werken in uw straat? Als kleine ondernemer (minder dan 10  werknemers) kan u dan een dagvergoeding aanvragen voor deze periode. Deze vergoeding wordt per kalenderdag berekend, vanaf de achtste dag na de sluiting.

Rentetoelage (Agentschap Innoveren & Ondernemen)

  • Heeft u een beroepslening afgesloten voor de start van de werken? Om de aflossingslast draaglijker te maken, komt de Vlaamse overheid tussen in de interesten die u betaalt tijdens de hinderperiode voor 80 of 100% als de werken respectievelijk minder dan een jaar of meer dan een jaar duren. 
  • Belemmeren openbare werken de toegang tot uw zaak? Dan krijgt u misschien tijdelijk minder klanten over de vloer. Voor een nieuw overbruggingskrediet dat u afsluit tijdens de hinderperiode kan de rentetoelage voor maximaal 5 jaar worden toegekend.

Alle info over de rentetoelage bij hinder door openbare werken.

Tijdelijke werkloosheid (RVA)   

Als uw onderneming tijdelijk onvoldoende werk biedt aan uw werknemers, kan u voor hen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Zo kan u eventuele ontslagen vermijden.

Uitverkoop  (FOD Economie) 

Tijdens de openbare werken mag u na toestemming maximaal 5 maanden uitverkoop doen.

Uitstelling van sociale zekerheidsbijdragen  (Sociaal secretariaat)   

Als u als werkgever in tijdelijke betaalmoeilijkheden verkeert, kan u uitstel tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aanvragen. Dit kan maximaal 18 maanden.

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (Sociaal secretariaat)  

U kan een gehele of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van sociale zekerheidsbijdragen voor maximaal 4 kwartalen.

Waarborgregeling  (PMV) 

U wil een lening aangaan tijdens de werken? Dan garandeert de Vlaamse overheid aan uw bank een terugbetaling van 75% van de lening.

Meer info en een overzicht van alle steunmaatregelen vindt u in de brochure 'Steunmaatregelen bij hinder'.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

 

...

Delen