Opleidingsmogelijkheden voor de werkervaringsklant

Met een opleiding verhogen de slaagkansen van de werkervaringsklant. De klant leert er vaardigheden die hij kan toepassen in zijn huidige en/of toekomstige job.

De juiste opleiding

U bespreekt samen met de deskundige werkervaring en de werkervaringsklant welke opleiding het best past bij het werkervaringstraject. Jullie houden rekening met:

  • het belang van het huidige en/of toekomstige tewerkstellingstraject
  • de haalbaarheid om de opleidingsuren in het werkervaringstraject te passen

Het OCMW heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen:

De werkervaringsklant kan ook opleidingen volgen van andere organisaties, zoals de VDAB of Buurtwerk Posthof vzw.
Bij Atlas kan de werkervaringsklant terecht voor een taalscreening.

Registratie opleidingsuren: de opvolgkaart

Elke werkervaringsklant (artikel 60, § 7) heeft recht op maximaal 196 uren opleiding per jaar.
De opvolgkaart biedt een overzicht van de gevolgde opleidingsuren. De werkervaringsklant vult zijn gegevens daarop in en ondertekent de kaart.
Ook de opleider of school vult de gegevens in. Na elke les laat de werkervaringsklant de kaart aftekenen.

Denk eraan
Opleidingen die OCMW Antwerpen organiseert vallen tijdens de werkuren en staan niet op de opvolgkaart. U krijgt een mail van de opleider of de deskundige werkervaring met de opleidingsdagen.

Wat moet u doen?

  • U kijkt de opvolgkaart van de werkervaringsklant maandelijks na.
  • Kloppen de uren? Vulde de klant alles in? Zijn alle gegevens correct?
  • Na goedkeuring bezorgt u de opvolgkaart zo snel mogelijk aan de dienst Klantgerichte Administratie van het OCMW. Dat doet u elke maand.
  • De aan-en afwezigheden bij opleidingen registreert u op dezelfde manier als werkuren. 
     

U werkt met de toepassing XTremis
Gebruik de ‘Maandkaart opleiding tijdens de werkervaring met XTremis’.
Vallen de opleidingsuren buiten de werktijd? Zet dan geen kruisjes op de kaart.

U werkt niet met de toepassing XTremis
Gebruik de ‘Maandkaart opleiding tijdens de werkervaring’.
De dienst Klantgerichte Administratie registreert de uren in een andere toepassing die de uren niet meteen kan controleren.
Daarom zet u op de kaart wel kruisjes, als de opleidingsuren buiten de werktijd vallen.
 

Wie betaalt de opleiding?

De kosten voor de opleiding betaalt de werkervaringsklant zelf, tenzij de werkplaats de kost wil dragen.
De klant kan eventueel gebruik maken van de opleidingscheques van de VDAB.

Het OCMW kan soms een opleidings- en omkaderingspremie (artikel 61) krijgen als een werkervaringsklant (artikel 60, § 7) aan de slag gaat bij een privéwerkgever. Die toelage is een vergoeding voor gemaakte onkosten voor de begeleiding, omkadering en opleiding van de werkervaringsklant.

Zijn de opleidingen verplicht?

Elke werkervaringsklant volgt verplicht Nederlandse les tot hij het vereiste niveau behaalt.
Vindt u en/of de deskundige werkervaring dat een opleiding nodig is om de werkervaringsklant beter te laten functioneren? Dan is de opleiding verplicht.
Gaat de werkervaringsklant niet naar de opleiding of houdt hij er zich niet aan de regels en afspraken? Dan kan dat leiden tot ontslag. Dat geldt ook voor opleidingen die hij volgt buiten zijn werkuren of op zijn vrije dag. Het is dus belangrijk dat de werkervaringsklant de tekst op de opvolgkaart goed leest en ondertekent.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 01

Delen