Hoeveel uren opleiding kan de werkervaringsklant volgen?

Elke werkervaringsklant heeft recht op 196 uren opleiding per jaar.  Die opleidingsuren kunnen tijdens of buiten de werkuren plaatsvinden. Volgt de werkervaringsklant de opleiding buiten de werkuren? Dan kan hij die uren recupereren.

Het aantal opleidingsuren waarop de werkervaringsklant recht heeft, hangt af van zijn tewerkstelling.

Tewerkstelling Aantal opleidingsuur per kalenderjaar
Voltijds 196 uur
Vier vijfde 157 uur
Halftijds 98 uur

Dat komt neer op twee halve dagen of twee avonden per week.
Verandert de werkervaringsklant zijn tewerkstelling tijdens zijn traject? Dan veranderen de uren als volgt:
 

Huidige tewerkstelling Nieuwe tewerkstelling Aantal opleidingsuur per kalenderjaar
Vier vijfde Voltijds 196 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren
Halftijds Voltijds 196 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren
Halftijds Vier vijfde 157 uur min de reeds gepresteerde opleidingsuren

Bij de start van zijn tewerkstelling kan de werkervaringsklant 3 halve dagen per week Nederlandse les volgen. Verandert hij van tewerkstelling? Dan proberen we dit taaltraject te behouden. Samen met de deskundige werkervaring maakt u daarover afspraken.
 

Komt elke opleiding in aanmerking?

De werkervaringsklant kan opleidingen volgen die zijn competenties versterken in functie van zijn huidige en toekomstige baan.
De werkervaringsklant en de deskundige werkervaring bespreken een opleiding altijd vooraf met u. Bij de keuze van de opleiding kijken ze naar:

  • het belang van de huidige en/of de toekomstige tewerkstelling
  • de haalbaarheid om de opleidingsuren in het werkervaringstraject te passen.
     

Wanneer vindt de opleiding plaats?

Tijdens de werkuren:
De opleiding kan tijdens de werkuren plaatsvinden. Daarvoor krijgt de werkervaringsklant dienstvrijstelling. 
Bij de planning van de opleiding wordt rekening gehouden met de werkplanning.

Buiten de werkuren:
Valt de opleiding buiten de werkuren? Dan kan de werkervaringsklant de uren recupereren na aflevering van de opvolgkaart.
 

Wat als het einduur van de opleiding verschilt met het werkrooster?

Stopt de opleiding vroeger dan het werkrooster en kan de werkervaringsklant na aftrek van zijn reistijd nog 30 minuten werken? Dan gaat hij terug aan de slag na de opleiding of hij gebruikt vakantieuren vanaf het einduur van zijn opleiding.

Stopt de opleiding later dan het werkrooster? Of begint de opleiding vroeger dan het werkrooster?
Dan kan de werkervaringsklant de periode recupereren als die minstens 30 minuten duurt.
Een opleiding van 7 uur zien we als een volledige werkdag.

Voorbeelden:

Werkrooster Opleidingsuren Gevolg
9 tot 17 uur 13 tot 16.30 uur Werkervaringsklant gaat na de opleiding naar huis en heeft dienstvrijstelling.
9 tot 17 uur 8.30 tot 12 uur Werkervaringsklant kan 30 min recupereren (= meerprestaties).
8 tot 16 uur 13 tot 16.30 uur Werkervaringsklant kan 30 min recupereren (= meerprestaties).
8 tot 16 uur 8.30 tot 12 uur Werkervaringsklant gaat rechtreeks naar de opleiding: de reistijd = werktijd
10 tot 18 uur 13 tot 16.30 uur Werkervaringsklant moet na de opleiding terug naar zijn werkervaringsplaats. Gaat hij niet terug -> vakantie aftekenen vanaf 16.30 uur.
10 tot 18 uur 8.30 tot 12 uur Werkervaringsklant kan 1.30 uur recupereren (= meerprestaties).
7 tot 15 uur 13 tot 16.30 uur Werkervaringsklant kan 1.30 uur recupereren (= meerprestaties).
9 tot 17 uur  19.30 tot 22 uur Werkervaringsklant kan 2.30 uur recupereren (= meerprestaties). 

Die regeling geldt ook voor de opleidingen van het OCMW.
De dienst Klantgerichte Administratie van het OCMW registreert de opleidingsuren altijd op basis van de opvolgkaart.
 

Opleidingsuren recupereren

Om de gevolgde opleidingsuren te kunnen recupereren moet de werkervaringsklant de opvolgkaart eerst via u aan de dienst Klantgerichte Administratie bezorgen. De werkervaringsklant recupereert de opleidingsuren altijd volgens zijn werkrooster en na overleg met zijn werkervaringsplaats. Hij kan de uren recupereren gedurende zijn volledige werktraject.

Denk eraan! Neemt de werkervaringsklant de uren niet op voor het einde van de arbeidsovereenkomst? Dan krijgt hij die niet uitbetaald.

U geeft de gerecupereerde uren door:

Werkt u nog met Excelbestanden om de aan- en afwezigheden door te geven? Neem dan contact op met de Klantgerichte Administratie. Vraag hen om XTremis te komen installeren en uit te leggen. Dat systeem biedt tal van voordelen en het maakt de foutenmarge in de loonverwerking veel kleiner.

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 12

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Delen