Registratie van aan- en afwezigheden

Hoe registreert u de aan- en afwezigheden? Dat verschilt per werkervaringsplaats.

U registreert in XTremis

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten in het tijdsregistratiesysteem XTremis. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden iedere nacht door naar het
loonprogramma SAP. In XTremis kan u verschillende tellers zoals het vakantiesaldo en het saldo van de vormingsuren raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meldt u of meldt de werkervaringsklant afwezigheden door ziekte en  werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval  onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

Link naar de toepassing XTremis
Handleiding XTremis
 

U registreert in PlanAssist (positieve tijdsregistratie)

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten in een positieve tijdsregistratie in het tijdsregistratiesysteem Planassist. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. U kan verschillende tellers zoals het vakantiesaldo en het saldo van de vormingsuren zowel in PlanAssist als in XTremis raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meldt u of meldt de werkervaringsklant afwezigheden door ziekte en werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval  onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

Planassist is geen online toepassing. Vraag via een ticket aan Digipolis of een mail aan geert.vervoort@ocmw.antwerpen.be om een installatie op je computer.

Handleiding PlanAssist
 

U registreert in Spex (ZNA)

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten die werken bij het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) in het tijdsregistratiesysteem Spex. Het systeem stuurt de geregistreerde aan- en afwezigheden, met uitzondering van ziekte, twee keer per maand door naar het loonprogramma SAP.

Toegang tot Spex vraag je aan via de Werkgeverscel

Handleiding Spex 
 

U registreert in Penelope (Zorgbedrijf)

Registreer de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten die werken bij het Zorgbedrijf in de planningstool Penelope. Het systeem stuurt de gerealiseerde aanwezigheden en de geregistreerde afwezigheden iedere nacht door naar het loonprogramma SAP. In Penelope kan u het vakantiesaldo raadplegen.

Afhankelijk van de situatie, meldt u of meldt de werkervaringsklant afwezigheden door ziekte en werkhervattingen na ziekte en arbeidsongeval onmiddellijk telefonisch aan Info+: 0800 62 128.

Klik op de Penelopesnelkoppeling op uw bureaublad en ga naar dienstenplanning. 

Handleiding Penelope
 

U registreert in Excel (positieve tijdsregistratie)

Werkt u nog met Excelbestanden om de aan- en afwezigheden door te geven? Contacteer dan de medewerkers van de Klantgerichte Administratie. Vraag hen om XTremis bij u te komen installeren en uitleggen. Dat systeem biedt u verschillende voordelen en het maakt de foutenmarge in de loonverwerking veel kleiner.

Registreert u de aan- en afwezigheden van werkervaringsklanten die werken in een positieve tijdsregistratie toch in een Exceldocument? Mail deze aan- en afwezigheden ten laatste op de 10de van de lopende maand naar de Klantgerichte Administratie:

  • alle effectieve en geplande aan- en afwezigheden van de lopende maand
  • de werkelijke aan- en afwezigheden van de vorige maand
     

Voorbeeld

Op 10 april mailt u:

  • de effectieve en geplande aan- en afwezigheden van de maand april
  • de werkelijke aan- en afwezigheden van de maand maart

Blanco registratietabel
Handleiding registratie via Excel

Contactgegevens

Personeelsmanagerment : Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 13 00

Bereikbaar:

  • van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 19 uur
  • weekend en brugdagen van 6 tot 14 uur
  • feestdagen van 6 tot 14 uur
  • ...
Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 01

Delen