Dienstvrijstellingen

De werkervaringsklant kan dienstvrijstelling krijgen om deel te nemen aan selecties, opleidingen, overleg van de vakbonden en borstvoedingspauzes.

Dienstvrijstelling is gelijkgesteld met betaalde werkuren. Bij een dienstvrijstelling krijgt de werkervaringsklant toestemming om tijdens zijn werkuren afwezig te zijn:

 • voor deelname aan selectieproeven, georganiseerd door het OCMW, de stad, Stedelijk Onderwijs, Zorgbedrijf, Werkhaven of Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA)
   
 • voor sollicitatievoorbereiding of -training, maximaal 40 uren tijdens de laatste drie maanden, na overleg met de deskundige werkervaring
  (volgens de samenwerkingsovereenkomst OCMW, VDAB en stad Antwerpen, goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 22 januari 2008)
   
 • voor vergaderingen van vakbonden in de dienstlokalen, behalve wanneer de goede werking of de continuïteit van de dienst of de openbare veiligheid in het gedrang komt
   
 • voor vorming en opleiding tijdens de werkuren na overleg met de deskundige werkervaring
   
 • voor borstvoedingspauzes, volgens de wettelijke bepalingen
   
 • als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het departement ACSI of het departement Personeel hem oproept
   
 • als de arbeidsgeneesheer hem oproept voor een geneeskundig onderzoek 

Contactgegevens

Adres: Tuinbouwstraat 8 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 637 56 00
03 637 56 49

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 16 uur

Delen