De werkervaringsklant is onwettig afwezig

AIs de werkervaringsklant onwettig afwezig is, kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig verbroken worden.

Dit doet u

Is de werkervaringsklant onwettig afwezig?
Verwittig zo snel mogelijk de deskundige werkervaring.

Dit doet het OCMW

De klantgerichte administratie klantgerichte administratie verstuurt een aangetekende brief op de derde dag van afwezigheid.
Het OCMW brengt u en de deskundige werkervaring daarvan met een mail op de hoogte.
De deskundige werkervaring ontvangt een kopie van de brief.

In de brief vraagt OCMW Antwerpen aan de klant om binnen vijf kalenderdagen:

 • ofwel zijn werk te hervatten
 • ofwel ontslag te nemen
 • ofwel een medisch attest te bezorgen volgens de procedure

Dit doet de klant

De klant reageert

 • Wettigt de werkervaringsklant zijn afwezigheid?
  Of hervat hij het werk voor de vijfde kalenderdag?
  Verwittig dan meteen de klantgerichte administratie.
   
 • Reageert de werkervaringsklant, maar komt hij niet terug werken of bezorgt hij geen medisch attest?
  Dan stuurt de klantgerichte administratie een tweede brief.
  De klant krijgt een laatste kans om te reageren.

De klant reageert niet

Reageert de klant niet? Dan verbreekt de klantgerichte administratie na de zesde kalenderdag (na de drie werkdagen afwezigheid) het contract eenzijdig.

De klantgerichte administratie:

 • stuurt een ontslagbrief naar de klant
 • brengt u met een mail op de hoogte van het ontslag en de datum van de laatste werkdag

De werkervaringsklant mag daarna zijn werk niet meer hervatten.

Delen