Hoe bereiden we uw werkervaringsklant voor?

Voor een werkervaringsklant bij u aan de slag gaat, bereidt het OCMW de klant goed voor.

 1. De begeleidende maatschappelijk werker brengt in kaart welke competenties (Nederlands, technische, arbeidsattitude) de werkervaringsklant kan verbeteren.
   
 2. Vinden we een geschikte vacature voor de klant? Dan maakt de toeleider een afspraak voor een medisch onderzoek bij de OCMW-dienst Medisch Toezicht.
   
 3. De klant krijgt een vooropleiding ‘Jobintro’. Tijdens die opleiding krijgt hij informatie over:
  - zijn werkervaringstraject, loonbrief en vakantie
  - wat hij moet doen bij een ziekte of arbeidsongeval
  - de Nederlandse taal
   
 4. Gaat een werkervaringsklant aan de slag bij een sociale werkgever? Dan kan hij een stage volgen.
   
 5. Ondertekent de klant daarna zijn contract? Dan kan hij zijn werkervaringstraject bij uw bedrijf starten.

Delen