Verkopen op of langs de openbare weg

Wil u een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die u betaalt, hangt af van de locatie en de grootte van uw standplaats.

Om in Antwerpen een standplaats ambulante handel buiten de openbare markt uit te baten, hebt u een 'toelating burgemeester' nodig. Op 30 mei 2016 keurde de gemeenteraad het geldende reglement ambulante handel (.pdf) goed.

Standplaats ambulante handel

1. Vaste standplaats

1.1 Nieuwe standplaats uitbaten

Wie op één of meerdere locaties in Antwerpen op vaste tijdstippen een kraam of foodtruck wil uitbaten, vraagt per locatie een vaste standplaats ambulante handel aan. U krijgt een toelating voor 1 jaar, die stilzwijgend verlengd wordt.

Wil u precies weten welke standplaatsen mogelijk zijn en wat daarvoor de retributie is, vraag dan een preadvies bij Bedrijvenloket.

Vraag een nieuwe standplaats aan

Waar kan ik (niet) uitbaten?

U kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de locaties (.pdf) vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de politiecodex vindt u een overzicht van de locaties waarvoor u geen aanvraag kan indienen.

Verkopen langs de openbare weg

Wanneer u wil verkopen op een privéterrein grenzend aan het openbaar domein (vb. parking supermarkt), hebt u naast een toestemming van stad Antwerpen ook een toelating van de eigenaar nodig. U hoeft geen retributie te betalen voor zulke standplaatsen.

1.2 Wijziging aanvragen

Beschikt u reeds over een toelating voor een standplaats, dan kan u eenvoudig uw productassortiment, afmetingen kraam of tijstip van uitbating wijzigen. U ontvangt dan een aan aangepaste toelating.

Wijzig uw toelating

1.3 Opschorting of opzeg standplaats

Een handelaar kan in geval van ziekte/ongeval, overmacht of non-activiteit wegens seizoensgebonden verkoop (voor minimaal 1 maand) zijn abonnement opschorten. Op de vaste vervaldag kan het abonnement stopgezet worden, ten laatste 30 dagen voor de vervaldatum. In geval van definitieve onmogelijkheid omwille van ziekte/ongeval of overlijden kan de opzeg onmiddellijk ingaan.

Schort of zeg uw standplaats op

1.4 Overdracht standplaats

Een standplaats kan overgedragen worden aan een andere ondernemer. Deze moet ook aan alle voorwaarden van het reglement voldoen.

Vraag een overdracht standplaats aan

2. Losse standplaats

Indien u slechts enkele keren een standplaats wil uitbaten, kan u een losse standplaats aanvragen voor max. 10 keer per jaar. Voor de binnenstad zal het college de mogelijke locaties bepalen, elders doet de ondernemer zelf een voorstel voor locatie.

Vraag een losse standplaats aan

3. Rondrijdende of mobiele verkoop

Wie als rondrijdende of mobiele handelaar door de stad wil rijden, heeft een toelating rondrijdende verkoop nodig. Deze toelating wordt toegekend voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd.

Een toelating is geldig voor het ganse grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een mobiele handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Vraag een toelating rondrijdende verkoop aan

4. Standplaats bloemenverkoop Allerheiligen

Jaarlijks, van 30 oktober tot en met 2 november, wordt er aan de Antwerpse begraafplaatsen een bloemenverkoop toegestaan. Inschrijven voor deze specifieke verkoop kan tussen 1 en 31 augustus.

5. Niet-commerciële verkoop op de openbare weg

Wilt u met uw vereniging of school occasioneel een standplaats op een openbare weg voor een niet-commerciële verkoop ten voordele van een goed doel? Dan kan u hiervoor een evenementenaanvraag doen. Zo'n verkoop valt niet onder de reglementering van ambulante handel.

Wie eenmalig een standplaats voor niet-commerciële verkoop op de markt wil aanvragen, kan hier terecht.

Hoe een standplaats aanvragen?

 1. Lees het reglement ambulante handel (.pdf) op de openbare weg.
 2. Bepaal waar u wil verkopen en welk type standplaats u wenst.
 3. U hebt volgende informatie/documenten nodig bij de digitale aanvraag:
 • Ondernemingsnummer
 • Gewenste locatie, aanduid op een plan (zo specifiek mogelijk)
 • Afmetingen en foto van het kraam
 • Dag en tijdstip waarop u wil verkopen
 • Product dat u wil verkopen
 • Hoofdleurkaart
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • Keuringsattest elektriciteits- en/of gasinstallatie (indien van toepassing)
 • Toelating Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (indien van toepassing)
 • Schriftelijk akkoord van de eigenaar(s) van een privéterrein (indien van toepassing)
 • Akkoord overnemer en overlater (indien van toepassing)

We nemen een aanvraag in behandeling vanaf het moment dat het dossier helemaal volledig is, met alle vereiste documenten. Een standplaats in de binnenstad of een toelating mobiele verkoop kan dan meestal binnen de 5 werkdagen afgeleverd worden. Voor een andere standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het zo'n 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.

Tarief

De dagprijs voor een standplaats varieert tussen 10 en 45 euro per kavel van 3 op 3 meter, afhankelijk van de locatie van de standplaats. In het retributiereglement worden 4 zones omschreven:

 • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats). Een standplaats in deze zone kost 45€ per kavel.
 • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Park Spoor Noord, Theaterplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 35€ per kavel.
 • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen, groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 25€ per kavel.
 • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 10€ per kavel.

Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend. Voor de bloemenverkoop Allerheiligen gelden specifieke tarieven. In het retributiereglement (.pdf) vindt u alle prijzen.

Ontvangt u de facturen liever digitaal? Dat kan. Neem deze pagina door en je aan op deze website.

Drankvergunning reizende drankslijterij

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar uw maatschappelijke zetel van uw onderneming gevestigd is.

Vraag uw drankvergunning reizende drankslijterij aan (voor mobiele kramen)

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op vrijdag 21 juli is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen

Sectoren

Thema's