Inname van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte

Neemt u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw terug in gebruik? Dan kan u een Vlaamse subsidie krijgen van 90% voor de afbraak ervan.

De Vlaamse overheid wil leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (van minimaal 5 are) voorkomen. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken in de stad.

Inventarislijst

Als bedrijfsruimten leeg staan of verwaarloosd zijn worden ze opgenomen in de Vlaamse inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Na enige tijd dient de eigenaar een Vlaamse heffing hiervoor te betalen. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.
 
Jaarlijks kan u een periode in september terecht op het Bedrijvenloket, districtshuis of stadhuis om te controleren of een pand vermeld staat op de lijst van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. De exacte periode van inzage wordt begin september bekendgemaakt. Buiten deze periode is het niet mogelijk om de lijst in te kijken, maar kan een medewerker van het Bedrijvenloket nakijken of een adres opgenomen is in de inventarislijst.

Subsidie

Op leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden betaalt de eigenaar een heffing aan het Vlaams Gewest. Met die inkomsten geeft de overheid financiële steun aan projecten die ongebruikte bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven. U kan een subsidie van 90% krijgen als u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw saneert (gedeeltelijke of volledige sloop/afbraak).

Er zijn 3 voorwaarden voor deze subsidie:

  • de bedrijfsruimte is opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte;
  • de aanvrager is maximaal 2 jaar de nieuwe eigenaar van de bedrijfsruimte;
  • de effectieve kosten van de sanering bedragen minimum 24.750 euro (excl BTW).

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij Ruimte Vlaanderen, tav Leegstaande en/of verwaarloosde panden, Koning Albert II-laan 19 bus 3, 1210 Brussel. Meer info staat op www.ruimtevlaanderen.be.

U kan een subsidie van 90% krijgen als u een leegstaand of verwaarloosd bedrijfsgebouw saneert. Dit doet u binnen de 2 jaar nadat het gebouw op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden terechtkwam of binnen de 2 jaar nadat u er eigenaar van werd.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op vrijdag 21 juli is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen