Overzicht van aanbestedingen

Een overzicht van huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een kandidatuur of een offerte in te dienen (.pdf)

 • WOENSDAG 3 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4543
   Onderwerp: Renovatie zinken dak
   Type: Openbare aanbesteding
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4446
   Onderwerp: Vuurelementen tijdens Winter in Antwerpen
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 4 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2013_2202
   Onderwerp: Restauratie buitenschil districtshuis Merksem
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 9 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4428
   Onderwerp: Aankoop digitale parkeerverbodsborden
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 11:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4529
   Onderwerp: Installeren brandstofcellen cultureel ontmoetings centrum Nova
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • WOENSDAG 10 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4534
   Onderwerp: Vernieuwen buitenschrijnwerk op vier locaties
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 11 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4308
   Onderwerp: Onderhoudscontract voor de HVAC-installaties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 16 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2016_3788
   Onderwerp: Openbare vuilnisbakken papiermanden
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4226
   Onderwerp: Design and build tijdelijk tranisitieplein Hogeweg
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 11:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2016_3707
   Onderwerp: Renovatie 14 sanitaire units woonwagenpark
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • WOENSDAG 17 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4335
   Onderwerp: Riolerings-, bestratings- en spoorwerken Frans de lArbrelaan
   Type: Openbare aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_3868
   Onderwerp: Riolerings- en bestratingswerken Sint-Andriesplaats - Pachtstraat
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 18 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4553
   Onderwerp: Bouw en exploitatie van sportinfrastructuur en parking. Carrettestraat
   Type: Onderhandeling met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4427
   Onderwerp: Restauratie stadhuis
   Type: Onderhandeling met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4387
   Onderwerp: Meerjarenopdracht dierenambulance
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 30 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4417
   Onderwerp: Raamovereenkomst plaatsen straatmeubilair
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4409
   Onderwerp: Restauratie daken 45 districtshuis Borgerhout
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2016_3625
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vellen en snoeien van bomen en het verwijderen van stronken
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4500
   Onderwerp: Aanpassing glaspartij en realiseren personeelsinkom districtshuis BeZaLi
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2016_4178
   Onderwerp: Haalbaarheidsstudie uitbreiding lage-emissiezone LEZ Antwerpen
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 11:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • WOENSDAG 31 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2013_1673
   Onderwerp: Restauratie Districtshuis Ekeren Kasteel Veltwijklaan en Poortgebouw
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4567
   Onderwerp: Heraanleg binnenplein Kavka
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 1 JUNI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4343
   Onderwerp: Stuivenbergplein sportterrein - Uitbreiding sport- en speelterrein
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 6 JUNI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4378
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van drie leveranciers voor het plaatsen van fotovolta239sche zonnepanelen op daken van stadsgebouwen
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2016_4236
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanleggen van een pool van leveranciers voor drukwerk
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4189
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het huren van hoogtewerkers en graafmachines
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 6 JULI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4502
   Onderwerp: Heropbouw en nieuwbouw werkplaats begraafplaats Berchem
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen