Overzicht van aanbestedingen

Een overzicht van huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een kandidatuur of een offerte in te dienen (.pdf)

 • DONDERDAG 23 MAART 2017

  • Bestek: GAC_2017_4336
   Onderwerp: Bestratingswerken Averbodestraat
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2016_2776
   Onderwerp: Restauratie portiek en tuinpaviljoen - Rubenshuis
   Type: Beperkte aanbesteding - 2de fase
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4413
   Onderwerp: Raamovereenkomst aanleg en herstel halfverharde wegen en grindgazon
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 28 MAART 2017

  • Bestek: GAC_2017_3906
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van kunsttransporteurs
   Type: Onderhandeling met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4386
   Onderwerp: Aanstellen van een consultant-manager in het kader van organisatieontwikkeling bij de verzelfstandigde Brandweer Zone Antwerpen
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4432
   Onderwerp: Bestratingswerken en aanleg speelterrein - Lageweg - Meetjeslandstraat
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 30 MAART 2017

  • Bestek: GAC_2017_3868
   Onderwerp: Riolerings- en bestratingswerken Sint-Andriesplaats - Pachtstraat
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4436
   Onderwerp: Scheren van taxushagen, hagen en solitairs
   Type: Onderhandeling met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 4 APRIL 2017

  • Bestek: GAC_2017_4306
   Onderwerp: Inzameling en verwerking van selectief ingezamelde harde plastics op de recyclageparken van de stad Antwerpen
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4384
   Onderwerp: Heraanleg van drie speelterreinen
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 11 APRIL 2017

  • Bestek: GAC_2017_4439
   Onderwerp: Vernieuwen dak zwembad Ieperman
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • WOENSDAG 12 APRIL 2017

  • Bestek: GAC_2017_4374
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor digitale proefsleuf en opmeting van bestaande toestand verwerkt tot DWG-plan
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DONDERDAG 13 APRIL 2017

  • Bestek: GAC_2017_3063
   Onderwerp: Design and build - Technische Cluster Noord
   Type: Onderhandeling met bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 18 APRIL 2017

  • Bestek: GAC_2017_4317
   Onderwerp: De realisatie van de tijdelijke tentoonstelling Schitterend Verlangen in het MAS
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
 • DINSDAG 25 APRIL 2017

  • Bestek: GAC/2017/4172
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren en in gebruik stellen van onkruidborstelmachines en het leveren van bijhorende wisselstukken
   Type: Open offerteaanvraag
   Tijdstip opening: 10:15
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2015_3519
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor vernieuwing van hellende daken
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2017_4420
   Onderwerp: Heraanleg speelterrein Zusters-Der-Armenplein
   Type: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
   Tijdstip opening: 10:45
   e-Notification: Toon e-Notification
 • WOENSDAG 3 MEI 2017

  • Bestek: GAC_2017_4401
   Onderwerp: Restauratie zaal Harmonie
   Type: Open aanbesteding
   Tijdstip opening: 09:45
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen