Belasting op leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen

In stad Antwerpen betaalt u een belasting op verwaarloosde of leegstaande bedrijfsgebouwen groter dan 500m². Sinds 2016 heft stad Antwerpen geen eigen, stedelijke belasting maar betaalt u via opcentiemen op de Vlaamse belasting.

Stad Antwerpen heft sinds 2016 geen eigen, stedelijke belasting meer op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. De stad heft wel opcentiemen op de Vlaamse belasting. Voor aanslagjaren 2016 tot en met 2019 worden 200 opcentiemen geheven.

Meer info

Vlaamse Belastingdienst
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel
Vlaamse belastinglijn: tel. 1700 (maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur)

Aangifteplicht

  • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht.
  • De stad stuurt hiervoor een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
  • U bezorgt (als eigenaar of zakelijk gerechtigde) deze aangifte ingevuld en ondertekend terug binnen 2 maanden na ontvangst.

Tarief

  • Voor panden aan de straatzijde betaalt u 148 euro per meter gevellengte, vermenigvuldigd met het aantal belastbare bouwlagen.
  • Voor andere bedrijfsgebouwen betaalt u 4,5 euro per vierkante meter, vermenigvuldigd met het aantal belastbare bouwlagen.
  • Het minimumbedrag is 740 euro.
  • Vanaf de tweede belastingaanslag wordt de aanslagvoet elk jaar met 15% verhoogd.

Hoe betalen?

  • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Vrijstelling

U kan een vrijstelling voor deze belasting krijgen, onder meer als nieuwe eigenaar, voor een gebouw dat onderworpen is aan een onteigeningsplan of als u over een renovatieschema beschikt.
Alle voorwaarden vindt u terug in artikel 5 van het belastingsreglement (.pdf).

Meldingsplicht

De notaris stelt de gemeentelijke administratie binnen de 2 maanden na het verlijden van de authentieke overdrachtsakte in kennis van de overdracht, de datum ervan en de identiteitsgegevens van de nieuwe eigenaar.

Een administratieve boete van 90 euro wordt opgelegd indien de meldingsplicht niet wordt gerespecteerd.

Vul het aangifteformulier online in.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 85 32

Contacteer ons telefonisch om een afspraak te maken.

Delen

Thema's