Chauffeur taxidienst en verhuurdienst

Om chauffeur te worden in stad Antwerpen, heeft u een taxibrevet of een erkenningskaart nodig. Voor een taxibrevet moet u slagen voor het taxi-examen dat de stad regelmatig organiseert. Chauffeurs voor verhuurdiensten van wagens die gevestigd zijn in stad Antwerpen hebben een erkenningskaart nodig.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bezit een geldig rijbewijs voor bezoldigd personenvervoer met medische keuring.
 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het stedelijk taxireglement (.pdf).
 • U bewijst dat u voldoende Nederlands spreekt, door middel van een attest of diploma. Ook bestaande taxichauffeurs moeten aan deze voorwaarde voldoen bij het hernieuwen van het taxibrevet.

Taxi-examen

U krijgt een taxibrevet wanneer u slaagt voor het taxi-examen.

Inschrijven

Ga langs bij het Bedrijvenloket met volgende documenten:

 • identiteitskaart;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • 10 euro inschrijvingsgeld;
 • het attest of diploma mee waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.

U ontvangt een inschrijvingsbewijs met daarop de datum van het examen. Het examen vindt plaats op dinsdagnamiddag.

Verloop examen

Tijdens het examen test de stad uw kennis over:

 • het Antwerpse stratenplan en de vrije tram- en busbanen (bv. waar ligt straat x en van waar tot waar loopt deze straat? Benoem de straten om van punt a naar b te gaan via de snelste of kortste route?);
 • officiële gebouwen en bezienswaardigheden zoals musea, ziekenhuizen, toeristische trekpleisters, districtshuizen, hotels en stations (bv. In welk district ligt ziekenhuis x en benoem de grote straten in de buurt? Waar ligt park x en benoem de grote straten in de buurt?);
 • de Nederlandse taal: u toont dit aan door middel van een diploma of attest.

Om te slagen moet u op elk onderdeel minstens 70% behalen.

Afwezigheid

Indien u niet aanwezig kan zijn op het taxi-examen dient u dit op voorhand mee te delen aan het Bedrijvenloket:

 • u bent verwittigd afwezig met attest indien u dit kan bewijzen a.d.h.v. een attest van de dokter of werkgever;
 • u bent verwittigd afwezig zonder attest indien u het Bedrijvenloket ten laatste de dag voor het examen op de hoogte brengt;
 • u bent zonder verwittiging afwezig, dan wordt u geschrapt van de examenlijst gedurende 1 jaar.

Erkenningskaart

Beschikt u niet over een taxibrevet van de stad? Dan heeft u een afzonderlijke erkenningskaart nodig om aan de slag te gaan bij een verhuurdienst. U legt hiervoor geen examen af. Ga langs bij het Bedrijvenloket met volgende documenten:

 • identiteitskaart;
 • pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud.

Geldigheidsduur

Uw taxibrevet of erkenningskaart is 2 jaar geldig. U moet het zelf op tijd vernieuwen, best 2 tot 1 maand voor de vervaldatum van uw huidige taxibrevet of erkenningskaart. Breng volgende documenten mee:

 • uw 'oude' taxibrevet of erkenningskaart;
 • identiteitskaart;
 • een pasfoto;
 • uw rijbewijs met medische keuring;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud;
 • Voor hernieuwing taxibrevet: attest of diploma waaruit blijkt dat u het Nederlands beheerst.

Bij verlies of diefstal kan u een duplicaat aanvragen bij het Bedrijvenloket. Neem een recente pasfoto en bewijs van verlies (proces-verbaal) mee.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op vrijdag 21 juli is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen

Sectoren

Thema's