Evenemententerras aanvragen

Wil u op uw terras een tapinstallatie of bbq plaatsen? Dan kan u hiervoor een vereenvoudigde aanvraag doen voor een evenemententerras.

Wat is een evenemententerras?

Wil u op uw terras een evenement organiseren en een tapinstallatie of installatie om voeding te bereiden plaatsen? Dat kan met een vereenvoudigde aanvraag.

 1. Organiseert u een evenemententerras naar aanleiding van een groot evenement zoals Winter in Antwerpen? Dan kan u hiervoor een vereenvoudigde aanvraag doen met extra mogelijkheden afhankelijk van het evenement. 
   
 2. Organiseert u een evenemententerras op een ander moment en voorziet u een eigen programma? Dan kan u een vereenvoudige aanvraag doen als u voldoet aan alle voorwaarden.
   
 3. Voor alle andere evenemententerrassen kan u een vergunning aanvragen via het evenementenloket
   

Voorwaarden voor een vereenvoudigde aanvraag evenemententerras

Wil u op uw terras een eenvoudig evenement organiseren en enkel een tapinstallatie of installatie om voeding te bereiden plaatsen? Dat kan met een eenvoudige melding als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bezit een terrastoelating voor uw terras.
 • U vult het formulier meer dan 3 weken voor de start van het evenement in.
 • Het evenemententerras is vrij toegankelijk.
 • Het evenement is geen manifestatie, betoging, studentendoop, reclame of filmopname.
 • Het evenement heeft minder dan 500 aanwezigen.
 • Het betreft geen uitbreiding van het bestaand terras.
 • Er is geen extra inname van de straat of parkeergelegenheid en de doorgang van hulpdiensten wordt niet belemmerd.
 • U speelt geen elektronisch versterkte muziek en respecteert het maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min. Na 22 uur wordt er geen muziek gespeeld.
 • U biedt enkel producten aan waar u een vergunning voor heeft.
 • U plaatst maximum 1 tapinstallatie of 1 toestel om voeding te bereiden op het terras (statafels en houten tonnen worden onbeperkt toegelaten)
  • U plaatst de installatie zó dat het niet kan worden omgestoten.
  • U plaatst de installatie niet in de vluchtwegen of op zo'n manier dat het een mogelijke evacuatie van uw zaak bemoeilijkt
  • Uw (tap)installatie is gekeurd.
 • U plaatst geen tenten of beschuttingen die de terraszone afschermen van het zicht naar het plein of de straat.
 • U gebruikt geen vuur of vuurwerk.

Vul de vereenvoudigde aanvraag voor een evenemententerras in

Algemene voorwaarden evenemententerras

Wil u meer dan alleen een tapinstallatie of voedingsinstallatie om het evenement op uw terras feestelijk te ondersteunen? Dan kan u voor deze inname een gewone evenementenvergunning aanvragen.

Uw evenement zal daarbij altijd het open karakter van het horecaterras moeten bewaren en u moet er altijd voor zorgen dat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komt. Zorg dat uw aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U bezit een terrastoelating voor uw terras.
 • U blijft binnen de oppervlakte van de vergunde terrastoelating en respecteert de veiligheid en toegankelijkheid van het openbaar domein. 
 • U kan de inname altijd onmiddellijk verwijderen.
 • De inname is vrijstaand en verplaatsbaar (niet verankerd).
 • De inname vormt geen visuele barrière die voetgangers of het verkeer in gevaar brengen.
 • De inname is vrij toegankelijk.
 • De inname herbergt geen betoging, studentendoop, reclame of filmopname. 
 • De inname wordt geplaatst voor een evenement en er is een programma aanwezig (tijdsgebonden). 
 • De inname is proportioneel in tijd (maximaal 120 dagen per jaar). 
 • De inname omvat maximum 50% van de oppervlakte van het open terras of is kleiner dan 50 m2. De inname is niet volledig dicht gebouwd, 1 zijde blijft te allen tijde open.
  De inname kan tot 100% van de oppervlakte van het terras omvatten als ze 100% doorzichtig is of als het om een food truck (voertuig uitgerust met een installatie voor het koken en/of de bereiding en verkoop van voedsel en dranken) gaat.

Vraag een vergunning voor een evenemententerras via het evenementenloket

Contactgegevens

Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 20

Delen