Hinderattest aanvragen bij openbare werken

Ondervindt uw zaak hinder van openbare werken in stad Antwerpen? Naast de hinderpremie van de Vlaamse overheid kan u met een stedelijk attest ook een beroep doen op verschillende steunmaatregelen.

Nieuws | Vlaamse hinderpremie vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli trad de nieuwe Vlaamse hinderpremie in werking. Ze vervangt de inkomenscompensatie en de rentetoelage. De hinderpremie is er voor zelfstandigen en vennootschappen met minder dan tien werknemers, die producten verkopen of diensten leveren waarbij rechtstreeks contact met de klanten vereist is en welke bijgevolg moeilijk uitgeoefend kunnen worden op een andere plaats. De Vlaamse hinderpremie bedraagt 2000€ en wordt automatisch toegekend. Indien de onderneming dient te sluiten, is er een bijkomende sluitingspremie voorzien.

Wanneer de wegenwerken waarvoor u een aanvraag indient, zijn gestart vóór 1 juli 2017, kan u nog een aanvraag doen bij de stad voor een attest om een inkomenscompensatievergoedering en/of rentetoelage te bekomen. Voor werken die na 1 juli gestart zijn, geldt de nieuwe regeling en ontvangt u een brief.

Andere nodige attesten, voor bijvoorbeeld een gespreide betaling van btw of tijdelijke werkloosheid, worden nog door de stad afgeleverd en kunnen via deze pagina aangevraagd worden.

Aanvraag

U kan met 1 aanvraagformulier een hinderattest krijgen voor verschillende steunmaatregelen.

Vul het aanvraagformulier in.

Verlenging lopende dossiers

Kreeg u reeds een hinderattest vóór 1 juli en duren de werken langer dan gepland? Dan kan u nog tot 31 december 2017 een verlenging van uw hinderattest aanvragen.

Vraag een verlenging aan.

Welke steunmaatregelen kan u aanvragen met een hinderattest?

Belastingen en btw (FOD Financiën)   

Ondervindt uw onderneming liquiditeitsproblemen? Dan kan u een aanvraag doen om belastingen en btw gespreid te betalen en vrijstelling van nalatigheidsintresten te bekomen.

Belastingen op uitstallingen terugkrijgen (stad Antwerpen)  

Vraag een teruggave aan op de belasting op uitstallingen. Als u door openbare werken uw uitstalling niet kan plaatsen, kan u voor deze periode een gehele of gedeeltelijke teruggave vragen.

Tijdelijke werkloosheid (RVA)   

Als uw onderneming tijdelijk onvoldoende werk biedt aan uw werknemers, kan u voor hen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Zo kan u eventuele ontslagen vermijden.

Uitstelling van sociale zekerheidsbijdragen  (Sociaal secretariaat)   

Als u als werkgever in tijdelijke betaalmoeilijkheden verkeert, kan u uitstel tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen aanvragen. Dit kan maximaal 18 maanden.

Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (Sociaal secretariaat)  

U kan een gehele of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen van sociale zekerheidsbijdragen voor maximaal 4 kwartalen.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen