Een mystery visit in uw horecazaak?

Elke uitbater van een restaurant of café binnen de stadsgrenzen van Antwerpen kan zich vrijwillig inschrijven voor een mystery visit. Een professionele mystery visitor bezoekt daarna uw zaak en beoordeelt er de kwaliteit van de dienstverlening op basis van een door de sector opgestelde benchmark.

Na het bezoek van de mystery visitor krijgt u een overzichtelijk, gedetailleerd rapport. Hierin wordt aandacht besteed aan de sterktes, zwaktes en verbeterkansen van uw onderneming. De mystery visit blijft een momentopname, maar het is de bedoeling om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van het bezochte restaurant of café.
Om u te helpen werk te maken van de verbeterpunten, zullen suggesties worden gedaan voor opleiding en wordt er verwezen naar relevante websites boordevol nuttige informatie. Op die manier kan u blijvend werken aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Inschrijven

De mystery visits kunnen worden aangeboden tegen een voordelige prijs: 75 euro voor cafés en 150 euro voor restaurants (prijzen exclusief BTW). Een deel van dit geld verdient u uiteraard terug, omdat een mystery visitor uw zaak bezoekt en er consumeert.
 
Schrijf u in op www.mysteryvisithoreca.be

Sectoren: 
Deel deze pagina: