Gezocht: uw mening over de nieuwe stadscamping

De stad Antwerpen wenst samen met een externe investeerder en exploitant een kwaliteitsvolle stadscamping te realiseren op het terrein Middenvijver. De camping dient naast een traditioneel aanbod van kampeerplaatsen (tenten, caravans, kampeerwagens) tevens een aanbod te hebben van vaste eenheden in verschillende comfortklasses.  

De locatie die daarvoor in aanmerking komt is een terrein van ongeveer 5ha op het gebied Middenvijver. Het ligt tussen een 70ha groot, groen natuur- en parkgebied en de stad Antwerpen (Linkeroever).  Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd opgestart in februari 2015 om de planologische bestemming van het gebied te bestendigen als een recreatieve zone waarop verblijfsrecreatie is toegelaten. 
 
De stad wil uw mening over het project. Is het haalbaar, in realisatie en exploitatie op lange termijn? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor een externe partij om te investeren?  Op welke wijze kan het project commercieel uitgebaat worden en hoe kan het gefinancierd kan worden? Daarnaast wil de stad weten of er potentiële partners zijn om een dergelijke exploitatie op te nemen. En welke aanpassingen zijn mogelijks noodzakelijk het project exploiteerbaar te maken?
 
Bekijk de marktraadpleging

Deel deze pagina: