Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan weekend afgesloten voor belangrijke nutswerken

Het kruispunt van de Noorderlaan en de IJzerlaan wordt klaargemaakt voor de heraanleg van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan. Onder het kruispunt lopen heel wat nutsleidingen die in de weg liggen voor de geplande werken. 

De komende maanden krijgen al deze kabels en leidingen een nieuwe plek. Zo ook de nutsleidingen die de Noorderlaan dwarsen. Onder de Noorderlaan worden aan weerszijden van het kruispunt wachtbuizen geplaatst. Een wachtbuis is een holle buis, waardoor later kabels voor onder andere elektriciteit en telefonie getrokken kunnen worden. Samen met deze werken worden ook nieuwe waterleidingen en gasleidingen aangelegd.

Kruispunt afgesloten in 2 fases

Om deze werken onder de Noorderlaan te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan korte tijd af te sluiten. Dit gebeurt in het weekend van 22-23 augustus: 
 
Vrijdagnacht 21 augustus om 24.00 uur: noordkant afgesloten

  • Geen doorgaand verkeer op Noorderlaan mogelijk
  • Geen doorgang voor verkeer tussen de IJzerlaan en de Groenendaallaan via Noorderlaan.
  • Verkeer vanuit de stad richting IJzerlaan en omgekeerd blijft mogelijk 

Zaterdagavond 22 augustus 20.00 uur: kruispunt volledig afgesloten

  • Geen doorgaand verkeer op Noorderlaan mogelijk
  • Geen afslaand verkeer van en naar IJzerlaan mogelijk

Maandagochtend 24 augustus 05.00 uur: kruispunt wordt weer opengesteld

Omleiding

Alle verkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Londenstraat – Rijnkaai – Groenendaallaan (van en naar stadscentrum) en via Ing. Menneslaan – Groenendaallaan (van en naar Damwijk). Wilt u de stad uitrijden, volg dan de oranje omleidingsborden richting Luchtbal, wilt u naar het stadscentrum volg dan de borden richting Centrum.
 
Bestemmingsverkeer op de Noorderlaan, de IJzerlaan en de ventwegen is steeds mogelijk. De bedrijven en woningen blijven bereikbaar.

Complexe puzzel

Het omleggen van de nutsleidingen is een complexe puzzel waarbij bijna 20 verschillende partijen betrokken zijn. Om de werken in één weekend te kunnen afronden, wordt er tijdens dit weekend continu doorgewerkt, ook ‘s avonds en ’s nachts. In de planning zijn de werken die het meeste lawaai veroorzaken zoveel mogelijk overdag ingepland. Toch moeten omwonenden rekening houden met lawaai van de werken in de avonduren en ‘s nachts. De aannemer en de nutsmaatschappijen doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.
 
De werken aan het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan kaderen in het project IJzerlaan. De IJzerlaanbrug over het Albertkanaal, die Merksem verbindt met het stadscentrum van Antwerpen, wordt vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Tegelijkertijd worden de IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan helemaal opnieuw ingericht. 
Onder het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan wordt de oude sluis, die vroeger de Kempische Vaart verbond met het Asiadok, hersteld. Hierdoor kan deze ondergrondse sluis terug gebruikt worden om het nieuwe IJzerlaankanaal, dat later in het project wordt aangelegd, aan te sluiten op het Asiadok. Tegelijk worden in de ondergrond een groot aantal nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst. Zo is het kruispunt tijdig klaar voor de heraanleg van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan. De werken op en rond dit kruispunt duren tot september 2016. Aansluitend wordt het kruispunt met de werken Noorderlijn volledig heraangelegd.
 
Lees meer op www.ijzerlaan.be.
 
Blijf op de hoogte van de wegenwerken in stad Antwerpen
 
 

Deel deze pagina: