Marktbevraging voor uitbating voormalig seniorenlokaal op Linkeroever

De stad Antwerpen wil een nieuwe invulling geven aan het vroegere seniorenlokaal aan de August Van Cauwelaertlaan op Linkeroever. 

Het gebouw ligt in parkgebied en grenst aan het park- en recreatiedomein Middenvijver. De stad bevraagt nu de markt om te onderzoeken of er interesse is om dit pand commercieel uit te baten.

Commerciële uitbating

In 2012 stopte de werking van het seniorenlokaal op Linkeroever. De gebruikers ervan werden doorverwezen naar dienstencentrum Ter Welen in de Louis Paul Boonstraat. In afwachting van een nieuwe invulling werd het lokaal toen afgesloten. Nu wil de stad onderzoeken of er partijen geïnteresseerd zijn om het pand commercieel uit te baten. Gezien de ligging van het lokaal aan het domein Middenvijver zou een dergelijke invulling een grote meerwaarde kunnen betekenen voor de omgeving.

De stad hoopt dat er voldoende interesse van privé-investeerders is voor dit pand. Als uit de ingediende voorstellen blijkt dat een aanvaardbare return on investment haalbaar is, wil de stad zelf ook investeren in de buitenschil van het gebouw.

Ga naar de vragenlijst

De vragenlijst moet voor 30 september 2016 ingevuld worden.

Sectoren: 
Thema's: 
Deel deze pagina: