Peugeot opent hoofdshowroom in Wilrijk

Peugeot Wilrijk

Begin 2014 verhuist de hoofdshowroom en werkplaats van Peugeot België naar de Boomsesteenweg in Wilrijk. De renovatie van het nieuwe pand is gestart nu de autobouwer alle nodige vergunningen op zak heeft. Daarvoor kreeg Peugeot de hulp van stad Antwerpen.

Samen met de gebouweigenaar en investeerder Intervest Offices & Warehouses tekende Peugeot België een nieuw concept uit voor een showroom en werkplaats van maar liefst 5.000 m² plus parkeerzone aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Om dat idee te realiseren, werkte Intervest nauw samen met de Investdesk van stad Antwerpen. Zij gidsten Peugeot doorheen de stedelijke administratie bij de aanvraag van een bouw-, milieu- en socio-economische vergunning.

Samen aan tafel

Intervest Offices & Warehouses en Peugeot België kijken tevreden terug op de samenwerking met de stad: “De Investdesk gaf ons veel ondersteuning om dit project mogelijk te maken”, vertellen Marco Hengst, Manager Business Development Intervest Offices & Warehouses en Jean-Marc Van Droogenbroeck Directeur Peugeot Antwerpen

“Ze brachten alle stadsdiensten samen aan tafel om duidelijkheid te scheppen. De milieudienst moet bijvoorbeeld een advies  geven op de bouwaanvraag. Later moet de bouwdienst adviseren bij de milieuaanvraag. Dan is het goed dat iedereen van bij het begin op de hoogte is van ons dossier.”

Marco Hengst: “Op een bepaald moment leefde bij ons de vrees, dat we niet tijdig over de nodige vergunningen zouden beschikken. Nadat we de Investdesk contacteerden, werd voor ons het verloop van het vergunningstraject veel duidelijker en werd het traject ook door hen begeleid. Bij elke vraag die we stelden, bleven zij zoeken totdat we een sluitend antwoord kregen.”

Begeleiding op maat

De Investdesk van stad Antwerpen begeleidt bedrijven tijdens de realisatie van een nieuwbouw of een renovatie. Als uniek aanspreekpunt binnen de stedelijke administratie helpt de dienst bij de vlotte afhandeling van de benodigde vergunningen.

Ook tijdens de voorbereiding van een vergunningsdossier kan een Antwerpse onderneming al beroep doen op de expertise van de Investdesk. Die controleert bijvoorbeeld of een aanvraagdossier voldoet aan de verwachtingen van provinciale en Vlaamse adviesinstanties en probeert zo de doorlooptijd van een dossier te optimaliseren.

Ook als u nog geen locatie gevonden hebt, kan u rekenen op de expertise van stad Antwerpen. De locatiemanagers van stad Antwerpen helpen u in uw zoektocht naar een bijzondere locatie of specifiek soort pand.

Tips voor een vlot vergunningentraject

 

 1. Maak een afspraak voor een gratis voorbespreking
  Als u beslist om een bedrijfsvestiging te bouwen of verbouwen, contacteer dan stad Antwerpen al tijdens de projectfase voor een gratis voorbespreking. We bespreken met u de mogelijkheden om op het perceel dat u in gedachten hebt te bouwen of renoveren en nemen de rest van de procedure grondig met u door.
   
 2. Dien een volledig en gemotiveerd dossier in
  Een onderneming die op een nieuwe locatie wil bouwen of renoveren, heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig. Bij complexe dossiers hoort vaak een lijvig aanvraagdossier. Doorslaggevend is een goed uitgewerkte motivatie, weet consulent Luc De Houwer van stad Antwerpen.
  “Op vraag van een bedrijf lezen we die motivatie na. We gaan na of het dossier volledig en of het een antwoord bevat op vragen die vaak gesteld worden door de betrokken adviesorganen. Dat kan een serieuze tijdswinst opleveren, want ontbrekende documenten kunnen tot een negatief advies leiden en dan moet een bedrijf helemaal opnieuw starten.”
   
 3. Wacht niet tot u een bouwvergunning op zak heeft
  Is het plan voor uw bouwaanvraag uitgetekend? Dan hebt u een goed zicht op hoe uw gebouw ingedeeld zal worden. Met die info kan u een milieuvergunning en een sociaal-economische vergunning aanvragen. Die eerste beoordeelt of uw onderneming hinderlijk is voor mens of leefmilieu, terwijl de laatste de impact van uw zaak op de omgeving beoordeelt.
   
Deel deze pagina: