Uitbaters gezocht voor treinwagons Spoor Oost

AG VESPA zoekt een concessiehouder voor vier treinwagons en een gebouw op de site van Spoor Oost in Borgerhout.

De vier treinwagons staan langs de Buurtspoorweglei op Spoor Oost. Even verderop staat een oud en leegstaand dienstgebouw van De Lijn. Het autonoom vastgoedbedrijf Vespa zoekt voor al deze ruimten een concessiehouder.

De oproep

Geld wordt er niet gevraagd. Het draait om realistische en goede ideeën om de wagons en het gebouw een nieuw leven te geven. Een voorwaarde is dat de toekomstige uitbaters de aftandse wagons en het oude gebouw zelf opknappen. De kandidaten moeten ook een creatieve invulling hebben voor de ruimten waar de buurt beter van wordt en er liefst ook bij betrokken wordt. Bijvoorbeeld een project rond volkstuintjes met daarbij een café.

Site Spoor Oost

De voormalige containerterminal Spoor Oost, zo’n 10,8 hectaren groot, wordt ontwikkeld als publieke ruimte. Daarnaast wordt Spoor Oost ingezet als evenementenparking tijdens grote evenementen in het Sportpaleis, de Lotto Arena of in Trix en is er plaats voor foren en evenementen.
 
Er worden ook groene en open plekken voorzien om te ontspannen, te spelen en te sporten. Hiervoor is hard gesleuteld aan een geschikt ontwerp. Op het terrein wordt tussen eind 2015 en begin 2016 een basisinfrastructuur voorzien Het gebouw, een voormalig gebouw van De Lijn, en 4 treinwagons die zich momenteel op de site bevinden, maken geen deel uit van het ontwerp en de heraanleg. Het zijn  bruikbare elementen op het terrein die een extra troef kunnen betekenen voor het terrein.

 
 
Lees hier de volledige oproep

Deel deze pagina: