Wint uw project de Prijs Pionier Bedrijvige Kern?

UNIZO organiseert samen met Eandis de “Prijs Pionier Bedrijvige Kern” om initiatieven die bijdragen aan de Bedrijvige Kern nationaal in de kijker te zetten.

Bedrijvige Kern

Met "De Bedrijvige Kern" wil UNIZO een structureel antwoord bieden op onder meer de daling van de detailhandel en de toename van leegstand in de kernen van onze steden en gemeenten. De meeste kernen zullen immers niet overleven als ze alleen op detailhandel gericht blijven. Daarvoor is het landschap van de detailhandel te sterk gewijzigd.

Daarom wil UNIZO alle andere ondernemers, makers, vrij beroepen, dienstverleners,...kortom elke ondernemer die niet omgevingsbelastend is, aanmoedigen om zich in de kernen te vestigen. Dit samen met alle publieke en private dienstverleners op een zo zichtbaar mogelijke manier. De kern wordt zo, bij wijze van spreken, één grote etalage van bedrijvigheid. Deze zichtbare aanwezigheid van bedrijvigheid zorgt voor een positieve aantrekkingskracht van de hele kern.

In Vlaanderen zijn er nauwelijks voorbeelden van volwaardige Bedrijvige Kernen. Toch zijn er heel wat kiemen: projecten en initiatieven die een aanzet geven tot, of een bijdrage leveren aan aaneengesloten en zichtbare bedrijvigheid in een kern, of die een pit steken in de kern. Het zijn die initiatieven die UNIZO in beeld wil brengen, ter inspiratie van andere lokale beleidsmakers, ondernemers en projectontwikkelaars.

Welke projecten of initiatieven komen in aanmerking?

Alle projecten of initiatieven die…

  • aaneengesloten bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
  • de zichtbaarheid van bedrijvigheid in een kern concreet stimuleren
  • een aanzet geeft tot de afbakening van een kern, door een pit in de kern te steken (bv. nieuwe aantrekkingspool waardoor een kerngevoel ontstaat, aanpak leegstaande panden, gemeenschappelijk winkelpunt
  • afgerond of in uitvoering zijn op het moment van de kandidatuurstelling

Deelnemen

Meer lezen en inschrijven kan tot en met 31 maart 2017 via http://www.unizo.be/projecten/prijs-pionier-bedrijvige-kern

Thema's: 
Deel deze pagina: