Taxidienst en verhuurdienst met chauffeur uitbaten

Wil u een taxidienst of verhuurdienst met chauffeur exploiteren in stad Antwerpen? Dan heeft u een vergunning nodig. Het aantal vergunningen voor een taxidienst is beperkt. In Antwerpen kunnen in 2017 maximaal 479 taxivoertuigen vergund worden. De stad werkt dan ook met een wachtlijst. Voor verhuurdienst met chauffeur is er geen wachtlijst.

Taxinieuwsbrief

Driemaandelijks wordt de taxisector op de hoogte gebracht van nieuwigheden, evenementen enz. via een digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle vergunde taxi-exploitanten en verhuurdiensten met bestuurder. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen?

Geef uw e-mailadres door aan het Bedrijvenloket

In de nieuwsbrief wordt er vaak verwezen naar deze rubriek voor meer details en nieuwigheden. Dit laat ons toe om op een snelle manier informatie met de taxisector te delen, zoals wijzigingen van standplaatsen en evenementen.

Evenementen

Van bepaalde evenementen kan u enige hinder ondervinden:

 • City Drops, 23 en 24 september: Grote Markt, Groenplaats, Vrijdagmarkt en enkele andere plaatsen in de binnenstad zijn niet bereikbaar tijdens dit weekend;
 • Smaakmeesters, 30 september: Vrijdagmarkt afgesloten van 29 september op 15 uur tot 1 oktober om 20 uur;
 • Intrede van Sinterklaas, 18 november: het parcours wordt verkeersvrij gemaakt;
 • Winter in Antwerpen, 9 december tot 7 januari: de taxistandplaatsen van Steenplein zijn niet bereikbaar en worden verplaatst naar de Ernest Van Dijckkaai van 20 november tot 14 januari. Tijdens Winter in Antwerpen mogen taxi's niet op de Grote Markt rijden.

Taxidienst

Wil u een taxidienst uitbaten, hebt u een vergunning nodig van de stad. Momenteel zijn er geen vrije vergunningen, dus kan u zich enkel inschrijven voor de wachtlijst.

Inschrijven op de wachtlijst

 1. Ga langs bij het Bedrijvenloket en neem mee:
  • identiteitskaart
  • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in Antwerpen het model 3) van maximaal 3 maanden oud
 2. Denk er aan uw interesse om een taxidienst uit te baten jaarlijks te bevestigen. Als u niet tijdig verlengt, dan verliest u uw plaats op de wachtlijst.

Vraag een verlenging van uw plaats op de wachtlijst aan

Voorwaarden voor een taxivergunning

Komt er een vergunning vrij en bent u de eerste op de wachtlijst? Dan kan u een taxivergunning aanvragen als u voldoet aan volgende voorwaarden:

 • U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden uit artikel 25 van het stedelijk taxireglement (.pdf).
 • U heeft een geldig uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in Antwerpen het model 3).
 • U heeft een geldig ondernemingsnummer.
 • U slaagt in het examen over de taxiwetgeving.
 • U bent in staat om uw financiële verplichtingen na te komen en kan aantonen dat u over voldoende taxivoertuigen beschikt. Meer info vindt u in de infobrochure exploitant (.pdf).
 • U kan aantonen dat uw voertuigen gekeurd en verzekerd zijn voor bezoldigd personenvervoer.

De regels om een taxidienst uit te baten, vindt u in

Taxivergunning of vernieuwing aanvragen

Wanneer er een taxivergunning vrijkomt, kan u een vergunning aanvragen met onderstaand e-formulier. Ook de vijfjaarlijkse hernieuwing van uw vergunning kan u aanvragen.

Vraag uw taxivergunning of vernieuwing aan.

Taxibrevet

Taxichauffeurs moeten in het bezit zijn van een taxibrevet.

Verhuurdienst met chauffeur

U kan een vergunning aanvragen voor een verhuurdienst met chauffeur voor bijvoorbeeld volgende activiteiten:

 • uw onderneming verhuurt een voertuig voor een huwelijk of begrafenis.
 • uw onderneming werkt samen met een reisbureau of mutualiteit.

Ga langs bij het Bedrijvenloket om uw vergunning aan te vragen.

Lees de infobrochure voor exploitanten (.pdf) zodat u de correcte documenten meteen meebrengt.

Voorwaarden voor een vergunning

 • De ritten zijn op voorhand vastgelegd in een huurcontract.
 • De klant beschikt minstens 3 uur over de wagen.
 • Het voertuig mag alleen op de openbare weg rijden als het verhuurd is.
 • De wagen mag er niet uitzien als een taxi (dat mag natuurlijk wel als u ook een taxivergunning kreeg voor de auto).
 • U heeft een geldig uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in Antwerpen het model 3).
 • U heeft een geldig ondernemingsnummer.
 • U bent in staat om uw financiële verplichtingen na te komen en kan aantonen dat u over voldoende voertuigen beschikt.
 • U kan aantonen dat uw voertuigen gekeurd en verzekerd zijn voor bezoldigd personenvervoer.
 • Kennis van de wetgeving door een examen af te leggen bij het Bedrijvenloket, zie verder.

Vergunning of vernieuwing aanvragen

Wilt u een vergunning voor een verhuurdienst met chauffeur aanvragen of moet uw vergunning hernieuwd worden? Vul dan onderstaand e-formulier in.

Vraag uw vergunning of vernieuwing aan.

Erkenningskaart

Chauffeurs voor verhuurdiensten van wagens die gevestigd zijn in stad Antwerpen hebben de erkenningskaart nodig. Beschikt u al over een taxibrevet van de stad? Dan heeft u geen afzonderlijke erkenningskaart nodig. De erkenningskaart is 2 jaar geldig. U moet zelf tijdig uw kaart vernieuwen ten vroegste 2 maanden en ten laatste 1 maand voor het verstrijken van de geldigheid van uw kaart. Lees hier alle informatie over de erkenningskaart.

Examen wetgeving

Voordat u een vergunning kan bekomen, test de stad uw kennis over de wetgeving. Om te slagen moet u 70% behalen op dit examen. U bereidt zich voor door de wetgeving grondig te bestuderen:

Het examen bevat vragen over het exploiteren van een taxidienst als over de exploitatie van een verhuurdienst met bestuurder. Mogelijke vragen zijn:

 • Mag er in een taxi gerookt worden?
 • Aan wie moet een wijziging van uw maatschappelijke zetel worden gemeld?
 • Mag ik mijn taxivoertuig inzetten als een voertuig voor verhuurdienst met bestuurder?

Breng mee:

 • 10 euro inschrijvingsgeld;
 • identiteitskaart;
 • uittreksel strafregister conform artikel 596, eerste lid (in stad Antwerpen en districten het model 3) van maximaal 3 maanden oud.

Tarieven

Taxidienst

De gemeenteraad legt de taxitarieven vast. Zowel voor de chauffeurs als voor de klanten zorgt dit voor duidelijkheid. Op 16 december 2013 werden onderstaande tarieven bepaald voor gewone voertuigen, die gelden vanaf 1 januari 2014:

Startgeld 2,95 euro Dit bedrag wordt automatisch aangerekend bij het begin van elke rit, ongeacht de afstand of de duur ervan.
Kilometerprijs tarief A 1 euro Dit tarief wordt toegepast voor ritten boven de 100 km, waarbij de klant mee terugkomt naar Antwerpen.
Kilometerprijs tarief B 2 euro Dit is de normale kilometerprijs.
Standaardtarief C 75 euro

Dit is het luchthaventarief en geldt voor ritten van Antwerpen naar Zaventem en bestelde ritten van Zaventem naar Antwerpen (max. 50 km en 15 min. wachttijd inbegrepen).

Wachtgeld per uur 35 euro Dit bedrag wordt aangerekend wanneer de taxi volledig stilstaat of slechts zeer traag rijdt.
Toeslag voor nachtritten 2,5 euro Dit bedrag wordt bij het startgeld gerekend voor elke rit die start tussen 22 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Verhuurdienst met chauffeur

U bepaalt zelf de tarieven die u aan de klanten wil aanrekenen. Deze moeten wel minimaal gelijk zijn aan de tarieven vastgelegd door de gemeenteraad. De minimumtarieven (exclusief btw) zijn:

 • 90 euro voor de eerste 3 uur
 • 30 euro per bijkomend uur

Belasting

Wil u een taxidienst of een verhuurdienst met chauffeur exploiteren in stad Antwerpen? Dan betaalt u jaarlijks een belasting per voertuig.

Wijzigingen melden

Wijzigt u

 • de naam van uw vennootschap?
 • de vennootschapsvorm?
 • de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel?
 • een van uw voertuigen of de garage?

Meld dit binnen 8 dagen aan het Bedrijvenloket of via het juiste e-formulier.

Vraag een nieuwe voertuigkaart aan (voor wijziging voertuig en/of wijziging maatschappelijke zetel)

 

Maak een afspraak

 

Zit u nog met vragen of hebt u nood aan een persoonlijk gesprek met één van onze medewerkers, plan dan een afspraak via onderstaande tool.

Maak een afspraak

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Delen

Sectoren

Thema's