Vestigingstoelating voor handcarwashes

Wil u in een woongebied in stad Antwerpen een handcarwash openen? Dan moet u eerst de stedelijke vestigingstoelating aanvragen.

Hoe aanvragen?

Vraag uw vestigingstoelating handcarwash aan.

Voeg volgende documenten toe aan de aanvraag:

  • uittreksel uit het strafregister conform artikel 596, tweede lid Sv (in Antwerpen het model 2)
  • grondplan van de vestiging (duidelijk en op schaal getekend)
  • bewijs dat u over de locatie kan beschikken
  • kopie van het attest bedrijfsbeheer

Voorwaarden

U kan uw handcarwash enkel in een woongebied vestigen:

  1. als er binnen een straal van 500 meter, vermeerderd met 200 meter per carwash in de straat, geen andere carwash gevestigd is
  2. als uw locatie beschikt over gemarkeerde parkeerplaatsen voor minimum 3 personenwagens per wasruimte
  3. als uw locatie interne circulatie voor parkeermanoeuvres toelaat
  4. na een gunstig stedenbouwkundig- en moraliteitsonderzoek

Alle voorwaarden kan u nalezen in het politiereglement vestigingstoelating handcarwashes (.pdf).

Tarief

De vestigingstoelating voor een handcarwash is kosteloos.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Elke werkdag open van 9 tot 12 uur (loket + telefoon)

Op vrijdag 21 juli is het Bedrijvenloket gesloten.

Delen

Thema's