Visie en cijfers

Stad in cijfers

Economische cijfers per district

79 renovatiepremies in 2016

1874 vacatures in juli 2017

4394 nieuwe bedrijven opgericht in 2015

214 miljoen ton goederen geladen en gelost

29.185 zelfstandigen in de stad

433 startersgesprekken in 2016

Antwerpen telt 17.000 creatieve ondernemers

86 arbeidsplaatsen per 100 inwoners

Stedelijk economisch beleid