Onze arbeidsmarkt kampt met knelpuntvacatures – uw bedrijf misschien ook. We ondernemen samen met onze partners al heel wat acties, ook in specifieke sectoren. En aan die acties voegden we recent een verkort traject naar tewerkstelling voor erkende vluchtelingen toe.

Het idee is simpel: elke dag komen nieuwkomers onze stad in. Vaak hebben zij vaardigheden of diploma’s uit hun thuisland. En geregeld zijn ze bedreven in jobs die u maar niet ingevuld krijgt. De win-win ligt voor de hand.

Erkende vluchtelingen tewerkstellen lijkt misschien niet de meest evidente stap. Maar het is vermoedelijk ook niet zo lastig als u het zich voorstelt. Op deze webpagina leggen we uit hoe de verkorte procedure voor erkende vluchtelingen in elkaar zit, en krijgt u antwoord op al uw vragen.

Verkort traject?

In Vlaanderen zijn erkende vluchtelingen verplicht om een inburgeringstraject te volgen. Zo maken ze kennis met onze maatschappij en leren ze stap voor stap de taal. Daarna worden ze begeleid naar werk. Maar dit inburgeringsproces neemt algauw een jaar in beslag. Te lang voor nieuwkomers die bijvoorbeeld technische competenties hebben waarmee ze hier eigenlijk meteen aan de slag zouden kunnen. En te lang voor u, met uw knelpuntvacatures.
Daarom creëerden we een verkort traject naar tewerkstelling. In dit traject laten we activering naar werk parallel lopen met lessen maatschappelijke oriëntatie en Nederlands.

Stap 1 - Intake

Tijdens een verkennend gesprek gaat het OCMW of Atlas na wat de erkende vluchteling in zijn thuisland deed. We checken of hij diploma’s of certificaten heeft, vragen naar zijn werkervaring en schatten zo zijn vaardigheidsniveau in. Lijkt de nieuwkomer onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt? Dan schakelen we meteen een versnelling hoger.

Stap 2 - Trajectbepaling en competentiescreening

We gaan na wat voor deze nieuwkomer het beste verkort traject naar werk is. Via tests en oefeningen gaan we na wat hij precies kan en welke technieken hij beheerst.

Stap 3 - Voorbereiding op de job

De erkende vluchteling in dit verkort traject krijgt ondertussen lessen technisch Nederlands en wordt opgeleid om de basisprincipes van veiligheid op de werkvloer te respecteren. Uiteraard kunnen naast taal en veiligheid ook andere competenties getraind worden. Dat maakt de effectieve instroom een pak eenvoudiger.

Stap 4 - Proactieve matching

In Antwerpen barst het van de initiatieven om bedrijven en erkende vluchtelingen kennis te laten maken met elkaar. Tal van partners zoals VDAB, OCMW, Atlas, VBO, ETION organiseren activiteiten waar u een match kan vinden.

Stap 5 - Aan het werk

Tijd voor het echte werk. En dat vindt plaats bij u – op de werkvloer. Erkende vluchtelingen verschillen als mogelijke werknemer niet zoveel van een klassieke kandidaat. Alle opleidings- en tewerkstellingsvormen zijn dus ook voor nieuwkomers mogelijk: werkplekleren, stages, … Tijdens deze praktische oefenperiode kan u beroep doen op extra begeleiding van VDAB.

Ondertussen - Inburgering en taal

Uiteraard valt de inburgering niet stil. ‘s Avonds en in het weekend nodigen we de nieuwkomer nog steeds uit voor taallessen en infosessies rond burgerschap – net zoals we dat doen met alle andere erkende vluchtelingen. Maar omdat deze nieuwelingen bij u op de werkvloer al veel Nederlands horen, verloopt hun evolutie vaak veel sneller.

Benieuwd wat erkende vluchtelingen voor uw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem contact op met Ellen Vercauteren, projectleider werkgeversacties vluchtelingen, t 0470 22 85 84, ellen.vercauteren@stad.antwerpen.be.

Annie Coninx, directiemedewerker woonzorgcentrum Compostela: "We werken al meer dan 25 jaar met nieuwkomers uit alle hoeken van de wereld. En steeds geldt dezelfde regel: intensieve taalcoaching leidt tot snelle integratie. En tot een fijne verrijking voor onze organisatie."

Tom Decan, managing partner Optis: "Mustafa was een hardware specialist, terwijl wij een softwarehuis zijn. Maar mits wat omscholing en training kan hij binnen een half jaar volledig ingezet worden binnen ons bedrijf."

Atlas

Veerle De Maesschalk, coördinator trajectbepaling Atlas

"Bij Atlas (het Antwerpse agentschap Integratie & Inburgering) komen we elke dag in contact met nieuwkomers. Onze werkwijze is eenvoudig: we focussen op wat die nieuwkomers wél kunnen. Zo zijn hier pas twee Afghanen gestart omdat hun kennis van Pasjtoe-Dari perfect is voor intakes met andere nieuwkomers uit die regio."

Lees meer

Konvert Interim

Simon Heggermont, Directiemedewerker bij Konvert Interim

"We bekijken de tewerkstelling van nieuwkomers expliciet vanuit de aanbodzijde. We zoeken werkgevers die nood hebben aan specifieke profielen, en die bereid zijn de opleiding mee te organiseren. Dat werkt perfect in de praktijk."

Lees meer

Binnenste Buiten

Marijke Cassiers, coördinator Binnenste Buiten bij OCMW Antwerpen

"In het naaiatelier van Binnenste Buiten werken drie Afghaanse en Syrische kleermakers. Aan hun vaardigheden twijfelt niemand, maar een gebrek aan diploma’s maakt het lastig om in de modesector aan de bak te komen. Binnenste Buiten helpt hen aan relevante ervaring en getuigschriften."

Lees meer

BASF Antwerpen

Katrien Dingemans, HR business partner

"Veel hoogopgeleide vluchtelingen hebben moeite om bij het juiste bedrijf in de juiste functie aan de slag te gaan. Ook bij ons: we zijn het als bedrijf niet gewoon met die doelgroep te werken. Maar we zijn ons wél bewust van de maatschappelijke relevantie. Daarom organiseerden we een bedrijfsbezoek om competenties te leren inschatten en hindernissen te detecteren."

Lees meer

La Belle Maison

Geert Vissers, zaakvoerder La Belle Maison

"La Belle Maison is een dienstenchequebedrijf met meer dan 700 werknemers uit 92 landen. Als werkgever zetten we erg hard in op opleidingen, maar we gaan ook verder en  ondersteunen hen in praktische zaken zodat onze mensen zich hier thuisvoelen."

Lees meer

Stad Antwerpen

Zeger Vanbesien, Projectleider HR/diversiteit bij stad Antwerpen

"Stad Antwerpen biedt twintig hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers een werkervaring van één jaar bij een stadsdienst. Ze werden gekozen op basis van hun opleiding en werkervaring in hun thuisland. Voor functies op hoger onderwijs- of universitair niveau, is het belangrijk de Nederlandse taal correct te gebruiken. Ze krijgen vanaf dag één taalondersteuning en worden begeleid door een coach."

Lees meer

Vermetal

Luc Moortgat, zaakvoerder van Vermetal

Vermetal is dikwijls op zoek naar technische profielen die niet bang zijn om hun handen vuil te maken. En daar helpen de sociale werkplaatsen die partner zijn van De Lift VZW ons bij. Zij weten welke mensen we zoeken, screenen de kandidaten én nemen de meeste administratie voor hun rekening. Zo hebben we snel de juiste man op de juiste plaats. En dat aan een lage instapkost”.

Lees meer

Des'Arch

Jorg Maniewski van Des’Arch

“Lang moesten we niet zoeken naar een nieuwe pistoolspuiter. Op onze vacature kwam al snel reactie van Galilei Employability (Randstad Belgium), dat jonge vluchtelingen via het jongerentraject versneld op de arbeidsmarkt probeert te krijgen met oriëntatie en werkplekleren. Ze stelden Nour voor. Een gemotiveerde Irakees, amper geschoold, maar met enige ervaring als pistoolspuiter. Ze hadden niet beter kunnen kiezen."

Lees meer

“Hebben jullie een oplossing voor onze behoefte aan extra bedieners elektrische transpallet tijdens piekperiodes?”, vroeg Katoen Natie aan Konvert. Dankzij het project Work & Diversity @ Antwerp 1.0 kregen 40 erkende vluchtelingen een kwalitatief hoogstaande opleiding. Voortaan beschikt de klant van het uitzendkantoor over een goed opgeleide en betrouwbare piekpool.

Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten nam het initiatief om met financiële steun van stad Antwerpen dit pilootproject te ontwikkelen dat de potentiële meerwaarde van het werken met vluchtelingen toont aan de sector. Work & Diversity @ Antwerp 1.0 kan ongetwijfeld als inspiratie dienen voor gelijkaardige initiatieven, en dit zowel in de uitzendsector als in andere sectoren.

Vraag en antwoord

Mag ik zomaar elke vluchteling aanwerven?

Neen. U moet goed kijken naar de documenten van uw nieuwkomers. Die bepalen welke rechten zij (en u) hebben op de arbeidsmarkt:

  • Erkende vluchtelingen hebben hun asielprocedure succesvol afgerond, en zijn in het bezit zijn van een "elektronische vreemdelingenkaart A of B” (vijf jaar geldig). Zij hebben geen arbeidskaart nodig om te kunnen werken.

  • Asielzoekers zijn nieuwkomers van wie de asielprocedure nog niet afgerond werd. Zij mogen in België wonen zolang hun procedure loopt, en mogen werken met een Arbeidskaart C. Ze hebben een “attest van immatriculatie A” om zich te identificeren. Asielzoekers in beroep hebben een ‘bijlage 35’ en mogen in België verblijven zolang hun beroep in behandeling is. Ze mogen eveneens werken met een Arbeidskaart C.

  • Subsidiair beschermden met een beperkt verblijf mogen in België blijven zolang de situatie in hun thuisland te precair is om terug te gaan, ongeacht of ze in aanmerking komen voor asiel. Ze zijn in het bezit van een ‘elektronische vreemdelingenkaart A’ (één of twee jaar geldig). Net als asielzoekers hebben zij een arbeidskaart C nodig om te mogen werken. Subsidiair beschermden met een onbeperkt verblijf hebben een ‘elektronische vreemdelingenkaart B’ (vijf jaar geldig) en mogen werken zonder arbeidskaart.

Moet ik bijzondere documenten kunnen voorleggen?

Neen. Zolang u de normale regels van de sociale wetgeving en het arbeidsrecht volgt, moet u niets extra ondernemen. We raden wél aan om een kopie te maken van de verblijfsvergunning en de arbeidskaart van uw nieuwkomers. Zo hebt u een verhaal als de sociale inspectie aan de deur staat.

Kost dat geld? Of krijg ik subsidies?

Een erkende vluchteling aanwerven kost precies evenveel als een gewone werknemer. Alle initiatieven en adviezen van sectorfederaties, VDAB en andere om u in contact te brengen met die doelgroep, zijn in principe kosteloos. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat u niets betaalt voor de speeddates of de consultaties bij de werkwinkel.

Hoe zit dat met de taal?

Eerlijk is eerlijk: de kans is quasi nihil dat uw nieuwkomer vlot Nederlands praat. Maar ook ú moet realistisch zijn. Is Nederlands écht nodig? Of volstaat Frans of Engels? In ieder geval krijgen nieuwkomers in het verkorte traject Nederlandse les. Bovendien wijst de praktijk uit dat mensen de taal veel sneller onder de knie krijgen als ze die informeel leren tijdens het werk.

Hoe verlopen de taallessen?

VDAB komt de nieuwkomers op uw werkvloer Nederlands geven. Dat gebeurt zo weinig mogelijk theoretisch, en zo veel mogelijk in échte werksituaties en tijdens de werkuren. Opleidingen verlopen altijd op maat en kosten 100 euro per uur (ongeacht het aantal deelnemers). Nederlandse les is gratis aan erkende vluchtelingen die werken in een IBO-statuut.

Wat is jobcoaching?

Veel erkende vluchtelingen hebben het in het begin niet gemakkelijk om meteen te starten in een reguliere onderneming. Zij starten in sociale economiebedrijven. Een jobcoach is dan van goudwaarde: die begeleidt de nieuwkomer bij sociale contacten, werkattitude, communicatie, … en hij betrekt ook de directe collega’s en leidinggevende van de nieuwkomer bij dit proces. Hij gaat na welke OCMW-opleiding nog kan helpen om door te groeien naar de reguliere arbeidsmarkt. Zo verloopt de integratie het vlotst.

De jobcoach is een medewerker van het OCMW.  

Ik wil erkende vluchtelingen tewerkstellen en meer weten. Waar start ik?

Wat moet ik weten over het tewerkstellen? Hoe kom ik in contact met geschikte kandidaten? Toch eerst nog competenties aan te leren op de werkvloer?
Neem contact op met VDAB, Stefan Goos, accountmanagers.antwerpen@vdab.be

Ik wil mijn expertise delen met hoogopgeleide anderstaligen. Ik zoek ondersteuning in omgaan met diversiteit of taalproblemen op de werkvloer. 
Neem contact op met Atlas, 03 338 70 11, atlas@stad.antwerpen.be

Ik wil meer weten over tewerkstelling van erkende vluchtelingen in het kader van Artikel 60.
Neem contact op met OCMW Antwerpen, Judith Van Rooy, 0477 98 61 56, judith.vanrooy@ocmw.antwerpen.be

Kan ik subsidies krijgen voor projecten die versnelde tewerkstelling van erkende vluchtelingen mogelijk maken?
Neem contact op met stad Antwerpen, Ellen Vercauteren, 0470 22 85 84, ellen.vercauteren@stad.antwerpen.be Lees meer op deze pagina.

Actueel
Infomoment “Tewerkstelling erkende vluchtelingen”

Antwerpse ondernemers willen weten hoe ze erkende vluchtelingen kunnen tewerkstellen en opleiden. Dat bewees de grote opkomst woensdagmiddag 16 november tijdens het infomoment “Tewerkstelling erkende vluchtelingen”.

Alle vragen van Antwerpse ondernemers hieromtrent werden gebundeld. Samen met het  Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) werd getracht zo duidelijk mogelijke antwoorden te geven tijdens dit infomoment.

Heel concreet kregen meer dan 100 aanwezige ondernemers info over beroepsverkennende stages, werkplekleren en financiële tegemoetkomingen of tewerkstelling via interim. Uitzendbureau Konvert Interim en IT-bedrijf Cronos deelden hun recente ervaringen over het tewerkstellen van erkende vluchtelingen.

Lees meer

ETION Colloquium

Integratie door werk is de rode draad die door het ETION Colloquium liep. ETION (forum voor geëngageerd ondernemen) wil ondernemers sensibiliseren en wakker maken rond de tewerkstelling van erkende vluchtelingen. Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen verduidelijkte het Europese asielbeleid en voegde toe: “Zonder de inzet van onze kleine en grote bedrijven krijgen we de klus niet geklaard. Dit ETION-project maakt een brug tussen overheid en het bedrijfsleven en biedt geëngageerde werkgevers een waardevol platform om informatie te vergaren en praktische ervaringen uit te wisselen”.

Blijf op de hoogte

Meer weten over tewerkstellen van erkende vluchtelingen? Abonneer u op de nieuwsbrief.

Schrijf u hier in

Deel deze pagina: