Lage-emissiezone Antwerpen

Vanaf 1 februari 2017 wordt de Antwerpse binnenstad een lage-emissiezone (LEZ). De meest vervuilende auto’s mogen de stad dan niet meer in.

Mag uw voertuig binnen?

De euronorm van uw wagen bepaalt of u de lage-emissiezone mag binnenrijden. Die norm - een cijfer van 1 tot 6 - staat in principe op het inschrijvingsbewijs van uw auto (zie rubriek ‘milieuklasse’). Hoe hoger het cijfer, hoe minder uw auto vervuilt. U kan zelf eenvoudig testen of uw voertuig de lage-emissiezone mag binnenrijden.

Doe zelf de test: controleer en registreer uw voertuig

Voorwaarden tussen 1 februari 2017 en 31 december 2019

Voertuigen die altijd binnen mogen als ze een Belgische nummerplaat hebben

 • Benzineauto’s en auto’s op LPG of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 • Dieselauto’s met euronorm 4, 5 en 6
 • Dieselauto’s met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd
 • Elektrische auto’s
 • Auto’s op waterstof
 • Plug-in-hybride auto’s
 • Hulpdiensten: ambulances, politie, brandweer
 • Landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV
 • Sommige professionele voertuigen zoals ambulances, politie, brandweer en voertuigen bestemd voor vervoer van personen met een handicap

Voldoet uw wagen aan bovenstaande voorwaarden? Dan mag u mag de lage-emisiezone binnenrijden en is het niet nodig om u vooraf te registreren.

Voertuigen die binnen mogen na registratie

 • Auto's die voldoen aan de normen uit de eerste lijst, maar een buitenlandse nummerplaat hebben (behalve Nederlandse nummerplaten)
 • Dieselauto’s euronorm 3, met een roetfilter waarvoor geen Vlaamse premie werd aangevraagd
 • Auto's voor vervoer van personen met een handicap die een speciale parkeerkaart hebben én een aangepaste wagen of recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg

U moet uw auto 1 keer registreren. Dat kan ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de LEZ registreren.

Voertuigen die binnen mogen na betaling

U moet vooraf registreren en betalen. Bekijk de tarieven.

Voorwaarden vanaf 2020

Vanaf 2020 en 2025 moeten auto’s aan een hogere euronorm voldoen om de zone binnen te mogen. Houd hier zeker rekening mee als u een auto koopt, nieuw of tweedehands.

Welk gebied behoort tot de lage-emissiezone?

De hele stad binnen de Ring en een deel van Linkeroever worden lage-emissiezone. Als u dit gebiedt binnenrijdt, zal u slimme camera's opmerken. Die camera's lezen elke nummerplaat. Auto’s die zonder toelating de stad inrijden, krijgen een boete. Deze verkeersborden geven aan wanneer u de LEZ in- of uitrijdt:

De LEZ geldt

 • 7 dagen per week, 24 uur per dag.
 • voor alle auto’s: personenauto’s, kampeerwagens, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen en bussen.
 • niet voor bromfietsen en moto’s.

Waarom voert Antwerpen een lage-emissiezone in?

Er zit te veel roet en fijn stof in de Antwerpse lucht. Dat is slecht voor het milieu en voor de gezondheid. Een groot deel van deze vervuiling komt door de auto’s in de stad. Daarom mogen de meest vervuilende auto’s na 1 februari 2017 de stad niet meer in. Zo wordt de lucht gezonder voor alle Antwerpenaars en bezoekers. In 2020 en 2025 worden de LEZ-voorwaarden strenger zodat de lucht steeds schoner wordt.

Delen