Aan- en afwezigheden

Hier vindt u een overzicht van de formulieren om de aan- en afwezigheden van een werkervaringsklant te melden.
 

Bij ziekte

 

Bij arbeidsongeval

 

Kindergeld en kraamgeld

 

Bij collectieve sluiting

  • U registreert de collectieve sluiting in XTremis

 

Bij opleiding

Delen