Belasting op aanvraag van een omgevingsvergunning

Als u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning en/of een verzoek voor een projectvergadering indient, dan moet u hiervoor een belasting betalen aan stad Antwerpen.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van het soort vergunning of de aanvraag. Alle tarieven zijn terug te vinden in artikel 3 van het belastingreglement.

Hoe betalen?

  • Na uw aanvraag ontvangt u een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen