Aanvraag vergunning free floating deelfietsen en -scooters

Wilt u free floating deelfietsen en -scooters exploiteren in de stad Antwerpen? Vraag dan uw vergunning aan.

Waarom is een vergunning nodig?

De stad Antwerpen werkt met een vergunning voor free floating deelsystemen om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een wildgroei en overaanbod van het aantal deelsystemen voor voertuigen te kunnen beheersen. Verder is voor het goed functioneren van een deelsysteem voldoende capaciteit nodig vanaf de opstart.

Voorwaarden

  • U doet een aanvraag voor de exploitatie van het delen van (e-)fietsen, (e-)bakfietsen of energiezuinige scooters zonder vaste standplaats in de stad Antwerpen.
  • U voldoet aan de voorwaarden van het reglement met betrekking tot de exploitatie van deze deelsystemen (artikel 7 en 12).
  • U houdt bij uw aanvraag rekening met onderstaande vastgelegde maximum aantal voertuigen:
Voertuigcategorie Min. en max. aantal voertuigen per vergunning*
Fietsen 100 - 1000
Elektrische fietsen 50 - 700
(Elektrische) bakfietsen 5 - 35
Scooters 40 - 500

*Deze maximum aantallen worden in 2019 geëvalueerd en aangepast indien nodig.

Aanvraag

Via het e-formulier vraagt u een vergunning aan.

Contactgegevens

Delen