Bouwadvies op maat van uw project

Wil u uw bedrijfsvestiging bouwen of verbouwen? Daarvoor hebt u een stedenbouwkundige vergunning nodig. Die vergunning wordt afgeleverd als uw bouwplannen beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften.

Gratis voorbespreking

Welke mogelijkheden hebt u om een gebouw of perceel te renoveren? Hoe vraagt u een stedenbouwkundige vergunning aan voor uw bouwproject? Op die vragen krijgt u een antwoord tijdens een voorbespreking.

Maak een afspraak.

Wat brengt u mee?

  • Een plan of schets van het gebouw zoals het er nu uitziet.
  • Foto's van het perceel, de aanpalende gebouwen of de onmiddellijke omgeving.
  • Een plan van de gewenste toestand. Vermeld:
    • afmetingen van de lokalen en totale diepte van het perceel
    • functie (zoals kantoren, verkoopruimte)

Vraag een stedenbouwkundig attest aan

Komt uw project in aanmerking voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning? Dan kan u hiervan een schriftelijke bevestiging ontvangen.

Met dit stedenbouwkundig attest krijgt u meer zekerheid over de bouwmogelijkheden van een perceel:

  • U hebt geen architect nodig.
  • U hoeft geen eigenaar te zijn van de grond.
  • Het attest wordt verleend op basis van een schetsontwerp.

Vraag uw stedenbouwkundig attest aan.

Liever niet online? Ga langs bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Delen