Reisadvies op maat van uw medewerkers

Stelt u meer dan 150 werknemers tewerk? Dan kan stad Antwerpen u begeleiden om samen een bedrijfsvervoersplan uit te tekenen. Zo willen we samen met u maatregelen nemen die er voor zorgen dat uw werknemers zo slim mogelijk naar het werk kunnen komen.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek brengt stad Antwerpen samen met u als werkgever de kansen rondom het thema mobiliteit in kaart. Denk hierbij aan een vergroening van de geboden reiskostenvergoedingen, begeleiding bij een nieuw parkeerbeleid, verruimen van de bedrijfstijden en het mogelijk maken van werken op afstand.

We bieden u ook producten en diensten om medewerkers te stimuleren vaker met de fiets of het openbaar vervoer in plaats van met de auto naar het werk te komen.

Mobiliteitsscan

Werkgevers die na de kennismaking kansen zien voor een samenwerking met stad Antwerpen bieden we een gratis mobiliteitsscan (ter waarde van 3000 euro) aan. Via deze analyse brengen we het huidige reisgedrag in kaart en laten we u het aantal medewerkers zien waarvoor reële alternatieven voor het reizen met de auto in de spits mogelijk zijn.

We voeren ook een arbeidsvoorwaardelijke analyse uit, aangevuld met een beperkte analyse van de mobiliteitskosten.

Instappen

Nadat we de resultaten van de scan aan u hebben gepresenteerd, kunt u besluiten daadwerkelijk in te stappen in onze werkgeversaanpak. Als partner kunt u op dat moment gebruik gaan maken van het producten- en dienstenaanbod van de werkgeversaanpak.

Werkgevers betalen jaarlijks een 'symbolische' contributie van 10 euro per medewerker (maximaal 5000 euro). Hiervoor kunt u van alle diensten gebruikmaken.

Contact

Neem contact op met Greet Steynen, greet.steynen@stad.antwerpen.be, tel. 03 338 49 58 of Steven Windey, steven.windey@stad.antwerpen.be, tel. 03 338 49 52.

Minder dan 150 werknemers?

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen geeft gratis advies op maat van werkgevers die zelf actie ondernemen voor duurzaam woon-werkverkeer.

Contacteer Kaat De Koninck of Yves Goossens, mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be, tel. 03 240 51 30 of 03 240 65 49. 

Delen