Verdwijnpalen

Met verdwijnpalen wil de stad autoluwe straten en voetgangersgebieden afsluiten tijdens bepaalde uren. Ligt uw bedrijf in een zone met verdwijnpalen? Dan kan u een toegangsbadge aanvragen bij het stadsbestuur.

Verdwijnpalen zakken tijdens vooraf bepaalde uren automatisch in de grond. Deze openingsperiode wordt aangeduid als de venstertijd. Tijdens de venstertijd kunnen handelaars laden en lossen. Na de openingsperiode treedt de installatie automatisch in werking en sluiten de verdwijnpalen de straat fysiek af.

Handelaars die gevestigd zijn in een gebied met automatische verdwijnpalen, kunnen een toegangskaart aanvragen. Daarmee kunnen ze de verdwijnpalen bedienen en het gebied in- of uitrijden.

Voorwaarden voor een toegangsbadge

U kan een toegangsbadge aanvragen als

 • u over een eigen parkeerplaats beschikt in deze zone of
 • u over een opslagruimte beschikt en u een voertuig nodig hebt om uw handelsactiviteit uit te oefenen.

Soms kan u ook toegang krijgen voor een beperkte tijd. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn aannemers, verhuisfirma’s, cateraars, organisaties in thuiszorg…

Komt u niet in aanmerking? Dan kan u het gebied wel vrij in- en uitrijden tijdens de venstertijden. Deze uren vindt u aan de ingang van elke zone.

Aanvraagprocedure

Een toegangsbadge voor uw onderneming vraagt u aan bij het Bedrijvenloket.
Bezorg hen daarbij:

 • de eigendomsakte of het huurcontract van de parkeerplaats;
 • uw ondernemingsnummer of een bewijs van de handelsactiviteit waarvoor toegang tot de zone noodzakelijk is (bv. een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen).

Toegang voor een beperkte tijd aanvragen

Wilt u een tijdelijke toegang voor een autovrije zone? Dan kan u hiervoor een tijdelijke pincode aanvragen.

Met vragen hierover kan u terecht bij de dienst Tijdelijke verkeerssignalisatie via tijdelijke.verkeerssignalisatie@antwerpen.be of 03 22 11 333.

Zones met verdwijnpalen

Volgende zones werken met verdwijnpalen:

 • Grote Markt, Suikerrui, Melkmarkt en Vleminckstraat in het historisch centrum
 • Falconplein, Blauwbroekstraat, Korte Schipperskapelstraat, Leguit, Schippersstraat en Sint-Paulusplaats in het Schipperskwartier
 • Koningin Astridplein, Dambruggestraat-Offerandestraat, De Coninckplein, Breydelstraat en Anneessensstraat  in de omgeving van het Centraal Station
 • Willem Tellstraat, Meirbrug, Wapper, Kolveniersstraat, Otto Veniusstraat, Leysstraat, Jezusstraat, Lange Klarenstraat in de omgeving van de Meir  
 • Ossenmarkt in de studentenbuurt
 • Willemdok op het Eilandje
 • Dageraadplaats te Zurenborg
 • Kammenstraat tijdens evenementen

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.
 

Delen