Horecazaak starten

Als u in stad Antwerpen een café of restaurant wil openen, dan moet u enkele vergunningen aanvragen. De meest voorkomende vergunningen zijn gebundeld in het aanvraagformulier horeca.

Welke vergunningen heeft u nodig?

Het horecaformulier bundelt volgende vergunningen die u vaak nodig hebt om een horecazaak uit te baten in stad Antwerpen:

Als horeca-uitbater kan u ook volgende vergunningen apart aanvragen:

Naast deze stedelijke formaliteiten zijn er ook andere verplichtingen waar u aan moet voldoen, zoals rond voedselveiligheid (FAVV) en milieuvergunningen.

Hoe een horecavergunning aanvragen?

 1. Dien uw aanvraag tijdig in. De volledige procedure neemt 60 kalenderdagen in beslag, te tellen vanaf de datum dat uw aanvraagdossier bij ons volledig is. In uitzonderlijke omstandigheden kan de procedure verlengd worden met 60 kalenderdagen. In de procedure horecavergunning (.pdf) vindt u de concrete stappen die uw dossier doormaakt.
 2. Zorg ervoor dat uw inschrijving als handelsonderneming in orde gebracht is bij het ondernemingsloket.
 3. Laat uw pand registreren als vestiging bij het ondernemingsloket. Heeft u deze registratie pas recent (>3 weken) aangevraagd? Voeg een bewijs van registratie van uw ondernemingsloket toe.
 4. Zorg ervoor dat u voldoet aan de brandveiligheidsnormen en dat u de hygiënevoorwaarden respecteert. U vindt deze richtlijnen in de politiecodex, titel 5.

Vraag uw horecavergunning aan.

Alcoholische dranken schenken

U heeft een drankvergunning (vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken) nodig als u alcoholische dranken wil schenken die ter plaatse worden geconsumeerd.

Uitzonderingen:

 • Wanneer u een restaurant uitbaat waar u geen sterke drank schenkt en u bovendien enkel gegiste dranken schenkt tijdens de maaltijden, heeft u geen drankvergunning nodig.
 • Wanneer u een winkel uitbaat waar u sterke drank verkoopt, heeft u  geen drankvergunning van stad Antwerpen nodig, maar moet u wel bij de FOD Financiën een vergunning 'handelaar in ethylalcohol en alcoholhoudende dranken' aanvragen. Dat document vindt u terug via www.myminfin.be (kies: zonder authenticatie > formulieren > accijnzen).
 • Wanneer u een gelegenheidsevenement organiseert (buurt- en wijkfeesten, fuiven...) heeft u geen drankvergunning nodig.

Let op: evenementen van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen of wanneer ze meer dan 10 keer per jaar worden gehouden, zijn geen gelegenheidsevenementen. Daarvoor heeft u wel een drankvergunning nodig.

Moraliteitsvoorwaarden

U moet als uitbater voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden: zo mag u niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling.

Voor elke actieve zaakvoerder dient u een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' (in stad Antwerpen en districten het model 3) op te laden. Kies bij de aanvraag de gebruikscategorie voor 'Verzekeringen, financiën, zelfstandige beroepen en openbaar ambt', en selecteer vervolgens het type 596.1-8. Inwoners van stad Antwerpen kunnen dat hier aanvragen, anders kan u dit aanvragen bij uw gemeente. Dit attest is bij het indienen niet ouder dan 3 maanden.

Wijzigt er een zaakvoerder in de onderneming, vraag dan een nieuwe drankvergunning aan.

Hygiënevoorwaarden

De stad controleert ter plaatse de hygiënevoorwaarden. Zorg ervoor dat uw zaak in orde is op het moment van deze controle.

 • U mag uw commerciële ruimte (waar uw klanten eten of drinken) niet huishoudelijk gebruiken.
 • De ruimte moet voldoende verlucht zijn.
 • Er moeten voldoende toiletten zijn, afhankelijk van het aantal toegelaten personen.

Lees alle hygiënevoorwaarden (.pdf). Deze hygiënevoorwaarden gelden niet voor reizende drankslijterijen.

Vraag een drankvergunning aan.

Vraag een drankvergunning reizende drankslijterij aan. (voor mobiele kramen)

Extra voorwaarden in Antwerpen-Noord

In een deel van de straten binnen postcodes 2060 en 2140 gelden strikte regels die bepalen in welke gebouwen u een horecazaak kan starten (Ruimtelijk Uitvoeringsplan 2060). Daarom is het belangrijk dat u eerst controleert of het gebouw dat u op het oog hebt voldoet aan de voorwaarden. Bij het Bedrijvenloket kan u een gratis vooronderzoek aanvragen voor het pand dat u op het oog heeft.

U mag sowieso een horecazaak openen in uw pand als u kan aantonen dat:

 • het pand een stedenbouwkundige vergunning heeft met functie 'horeca';
 • het pand een stedenbouwkundige vergunning of kadastrale inplanting heeft met functie 'handelspand' én er ononderbroken een horecazaak was van vóór 1 augustus 2013 tot op vandaag;
 • het pand een stedenbouwkundige vergunning of kadastrale inplanting heeft met functie 'woonst' én er ononderbroken een horecazaak was van vóór 1979 tot op vandaag.

Brandveiligheidsvoorwaarden

De stad controleert de brandveiligheid van elke nieuwe inrichting die toegankelijk is voor publiek. Ook bij overname kan u een controle krijgen.

Voor horecazaken wordt dit samen met de controle op de hygiënevoorwaarden uitgevoerd. Het resultaat staat los van de beslissing over de drankvergunning.

Tarief

 • De eerste brandveiligheidscontrole wordt gratis uitgevoerd.
 • Zijn er tekortkomingen, dan voert de stad een nieuwe controle uit na 2 maanden (of vroeger als u dat wil). Deze controle kost 96,62 euro per uur en 20 euro administratiekosten.

Voor meer informatie leest u de brochures 'tips voor een brandveilige zaak met max. 49 toegelaten personen' en 'tips voor een brandveilige zaak met meer dan 49 personen'. Alle voorwaarden vindt u in de politiecodex, titel 5.

Afwijken van de voorwaarden?

Als uw zaak niet voldoet aan de voorwaarden van de politiecodex, kan u een afwijking aanvragen. Stuur het aanvraagformulier (.pdf) met bijlages naar:

De stad onderzoekt dan of uw zaak een gelijkwaardig veiligheidsniveau heeft.

Welke belastingen betaalt u?

Elke horecazaak betaalt jaarlijks een stedelijke horecabelasting. U vindt alle informatie hierover op de pagina belasting op horeca.

Nuttige informatie voor horeca-uitbaters

Geregistreerd kassasysteem

Sinds 1 januari 2015 moeten horeca-uitbaters, die minstens 10% van hun omzet halen uit het aanbieden van maaltijden of catering ter plaatse (uitgezonderd meeneemmaaltijden), gebruik maken van een elektronische geregistreerde kassa. 

In de praktijk gaat het meestal om horecazaken met een verbruikszaal, zoals ijssalons, frituren, broodjeszaken, bakkerijen met een verbruikszaal waar mensen ter plaatse kunnen eten, ...

De volledige uitleg over het geregistreerd kassasysteem in de horeca leest u in deze pdf of op www.geregistreerdkassasysteem.be.

Verplichte opleiding voor café-uitbaters met drankafnameovereenkomst

De horecafederaties, De Belgische Brouwers en de Federatie van Belgische drankenhandelaars (FeBeD) ondertekenden in december 2015 een gedragscode die de drankafnameovereenkomsten moet versoepelen.

Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen. Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenden sinds 1 maart 2016.

Horeca Vlaanderen engageert zich om deze opleiding te organiseren en werkte een traject uit van zeven modules.
Op het einde van het traject krijgen de deelnemers een getuigschrift als bewijs dat ze voldaan hebben aan de contractuele verplichting tot het volgen van de opleiding.

De inschrijvingsprijs bedraagt 420 euro. Leden van Horeca Vlaanderen ontvangen een korting van 100 euro. Een deel van dit inschrijvingsgeld kan u recupereren via de KMO-portefeuille.

Wie niet verplicht is om de opleiding te volgen, maar wel interesse heeft, kan zich ook inschrijven, ofwel voor het volledige traject, ofwel voor afzonderlijke modules. Per opleiding betaalt u 75 euro (excl. BTW) met uitzondering van de module ‘Gecertificeerd bierschenker’ waar u 150 euro (excl. BTW) betaalt, vermits deze gespreid is over 2 dagen.

Meer info en inschrijven 

Assistentiehonden toegelaten

Personen die vergezeld worden van een erkende assistentiehond mogen de toegang tot een (horeca)zaak niet ontzegd worden. Het assistentiehondendecreet van 20 maart 2009 legt hierover de richtlijnen en sancties vast. Op deze webpagina van de Vlaamse overheid vindt u meer informatie.

Op de website van BADF (Belgian Assistance Dog Federation) vindt u ook nuttige informatie hierover en kan u een sticker 'Assistentiehond welkom' bestellen.

Renovatietoelage voor horecazaken

Wanneer u als eigenaar of uitbater van een horecazaak verfraaiingswerken wil laten uitvoeren aan het horecapand, komt u mogelijks in aanmerking voor de renovatiepremie van de stad. Door gebruik te maken van deze premie kan u de kosten drukken. Alle informatie over de renovatiepremie vindt u hier.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak
 

...

Delen

Sectoren

Thema's