Horecazaak starten

Als u in stad Antwerpen een café of restaurant opent, dan moet u bepaalde vergunningen aanvragen.

Nieuws

Tijdelijke maatregelen

De stad Antwerpen neemt momenteel strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en de volksgezondheid te beschermen. Niet-essentiële diensten worden zeker tot en met 3 april opgeschort.

Voor horecazaken betekent dit dat zij momenteel gesloten blijven, zowel tijdens de week als in het weekend. Enkel afhaal of levering aan huis mag nog.

Voor startende horecazaken betekent dit dat er momenteel geen brand- of hygiënecontroles plaatsvinden. Zodra de maatregelen opnieuw versoepelen, zullen de nodige controles ingepland worden. Dit heeft tot gevolg dat de gebruikelijke termijnen momenteel langer zijn.

Wat is de horecavergunning?

Hoe een horecavergunning aanvragen?

Vraag uw horecavergunning aan.

Alcoholische dranken schenken

Vraag een drankvergunning aan.

Wijzigt er een zaakvoerder in de onderneming, vraag dan een nieuwe drankvergunning aan.

Vraag een drankvergunning reizende drankslijterij aan.

(voor mobiele kramen)

 

Moraliteitsvoorwaarden

Hygiënevoorwaarden (vereenvoudigd vanaf 1 januari 2020)

Bijkomende voorwaarden in Antwerpen-Noord

Brandveiligheidsvoorwaarden

De stad controleert de brandveiligheid van elke nieuwe inrichting die toegankelijk is voor publiek. Ook bij overname kan u een controle krijgen. Bij horecazaken wordt dit samen met de controle op de hygiënevoorwaarden uitgevoerd. Het resultaat staat los van de beslissing over de drankvergunning.


Welke belastingen betaalt u?

Elke horecazaak betaalt jaarlijks een stedelijke horecabelasting. U ontvangt daarvoor één aangifteformulier en één aanslagbiljet.

Renovatietoelage voor horecazaken

Wanneer u als eigenaar of uitbater van een horecazaak verfraaiingswerken wil laten uitvoeren aan het horecapand, komt u mogelijks in aanmerking voor de renovatiepremie van de stad. Door gebruik te maken van deze premie kan u de kosten drukken. Alle informatie over de renovatiepremie vindt u hier.

Nuttige informatie voor horeca-uitbaters 

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: omwille van de verhoogde maatregelen naar aanleiding van het Corona-virus kan u enkel na afspraak terecht aan het loket

Delen

Sectoren

Thema's