Kinderopvang starten of uitbreiden

Wil u een kinderopvang starten of uitbreiden? Stad Antwerpen kan u daarbij begeleiden.

Info voor starters

Werkt u graag met kinderen en wil u een eigen kinderopvang (type groepsopvang) starten? Stad Antwerpen ondersteunt u bij de start, maar u kan ook aankloppen bij andere instanties.

 • Het Bedrijvenloket helpt u op weg met een startersmap of een gratis startersgesprek.  
 • Unizo geeft, met steun van Kind en Gezin, ondernemersadvies aan starters in kinderopvang ( contact: 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be en meld dat het vragen omtrent kinderopvang betreft). Maak zeker ook een organisatie- en financieel plan op via het ‘Startkompas kinderopvang'.
 • U kan terecht bij Kind & Gezin (tel. 02 533 13 63) voor
  • vergunningsvoorwaarden
  • pedagogische aanpak
  • infrastructuur
  • subsidies
  • Regelgeving
  • vergunning
  • Info over planadvies (ivm uw pand waarin u kinderopvang wenst te doen) zie ook via de website van Departement WVG (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)
  • Kind en Gezin ontwikkelde een starterswijzer, een digitale gids die u stapsgewijs doorheen de opstartfase van uw kinderopvang begeleidt.
 • VoorZet (tel. 02 757 96 90 of info@voorzet.be) ondersteunt starters in kinderopvang en informeert over alle aspecten van kinderopvang.
 • Bij 't OpZet (tel. 0479 02 86 30 of info@topzet.be) kan u terecht voor pedagogische begeleiding en informatie over het vormingsaanbod.

Nog vragen? Stel ze aan regie.kinderopvang@stad.Antwerpen.be.

Locatieadvies aanvragen

Om een kinderopvang te mogen openen, heeft u een vergunning nodig van Kind en Gezin. Daarbij moet u kunnen aantonen dat u advies vroeg aan stad Antwerpen over de inplanting van uw kinderopvang.

De stad houdt daarbij rekening met het mogelijk tekort aan kinderopvang in de buurt. Wil u een vaste prijs vragen in uw kinderopvang? Dan baseren we het advies ook op de werkzaamheidsgraad en het gemiddelde inkomen in de regio waarin u wil starten of uitbreiden.

Als u een opvang start, is het goed om te weten hoe groot de concurrentie in uw buurt zal zijn. Bekijk het overzicht van opvanginitiatieven in Antwerpen.

Hoe locatieadvies aanvragen?

 1. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als vereniging
  • Klik in de linkerkolom op 'account aanvragen'.
  • Maak een account als vereniging.
  • U heeft nu toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 2. Vraag locatieadvies aan.

U heeft een positief advies nodig om een opstarttoelage bij de stad aan te vragen.

Een positief advies blijft 12 maanden geldig. Start u pas nadien op? Dan moet u een nieuw advies aanvragen.

 

Let op! De onderstaande toelages zijn geldig tot 30 september 2019. Vanaf 1 oktober 2019 geldt dit nieuwe reglement voor werkingstoelages en voor investeringstoelages.

Opstarttoelage

U kan een toelage ontvangen van stad Antwerpen als u een kinderopvang wil starten of uitbreiden. 
De toelage bedraagt maximaal 400 euro per nieuwe kindplaats.
U kan de toelage aanvragen ten vroegste bij de start en ten laatste 6 maanden erna.

Voorwaarden:

 • U opent een reguliere groepsopvang met een vergunning van Kind en Gezin.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin of enkel subsidies trap 1 of trap 2B.
 • Uw opvang is gevestigd op het grondgebied van stad Antwerpen.
 • U heeft een positief advies ontvangen voor deze start of uitbreiding van stad Antwerpen.

U mag de toelage aanvragen voor:

 • Het (ver-)bouwen van infrastructuur
 • De inrichting ervan zoals vloeren, wanden, sanitair.
 • De aankoop van meubilair
 • De aankoop van speelgoed
 • Werkuren betaald aan een officiële firma 

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf).
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als vereniging.
  • Klik in de linkerkolom op 'account aanvragen'.
  • Maak een account als vereniging
  • U heeft nu toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. U heeft nu toegang tot alle aanvragen voor toelages die stad uitreikt om een kinderopvang te starten of uit te breiden.
  Vraag uw opstarttoelage aan.
  De stad reikt ook toelagen uit voor brandcontrole en voor geluidsbeperkende maatregelen. U kan die 3 toelagen samen of afzonderlijk aanvragen.

Brandcontrole

Om een kinderdagverblijf te openen, uit te breiden, te veranderen of te verhuizen, heeft u een brandweerattest nodig. Daarvoor moet u een brandcontrole laten uitvoeren. Het attest moet na 8 jaar vernieuwd worden. Stad Antwerpen vergoedt een deel van de kosten die gepaard gaan met deze wettelijke brandcontroles, tot 200 euro.

Vraag een toelage aan voor uw brandcontrole.

Geluidsbeperkende maatregelen

Stad Antwerpen vindt het belangrijk dat er een goede verstandhouding is tussen u en de buurt en geeft u tips om geluidsoverlast te voorkomen. Daarnaast kan uw groepsopvang met vaste prijs (niet-inkomensgerelateerde kinderdagverblijf) een toelage aanvragen tot 200 euro per opvangplaats om geluidsbeperkende maatregelen te nemen. Deze toelage is eveneens bedoeld om eventuele geluidskwaliteit in de opvang zelf te verhogen.

Vraag een toelage aan om geluidsoverlast te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

De stad Antwerpen wil organisatoren van kinderopvang de kans geven om hun kinderopvang veiliger te maken. Hiertoe worden er twee mogelijkheden geboden?

 1. Het plaatsen van een videofonie toegangscontrole systeem met binnenposten in de leefruimtes.
  Door middel van dit systeem kan de toegang worden verleend na visuele controle en kunnen de kinderbegeleidsters in de leefgroep blijven als er iemand voor de deur staat.
  Alvorens u deze toelage kan aanvragen moet u advies inwinnen via kinderopvang.csjdatabank.be
 2. Het plaatsen van binnencamera’s in de leefgroepen.
  Alle gebeurtenissen in de leefgroep kunnen naderhand bekeken worden, ook naar aanleiding van een klacht van een ouder.
  Beide toelages kunnen samen of apart worden aangevraagd.

Het aantal leefgroepen waaruit het kinderdagverblijf bestaat bepaalt de maximale toelage:

 • 1 leefgroep: 1.900 euro
 • 2 leefgroepen: 2.200 euro
 • 3 leefgroepen of meer: 2.600 euro

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf)
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag de toelage aan.

Kinderopvangtoelage 

De kinderopvangtoelage van stad Antwerpen financiert een deel van de factuur die ouders betalen voor uw kinderdagverblijf. Sluit u zich aan bij het systeem van de kinderopvangtoelage? Dan engageert u zich bovendien om samen met stad Antwerpen de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren waar nodig.

Vraag de kinderopvangtoelage aan.

Hoe aanvragen?

 • Ga naar de verenigingendatabank en registreer u als vereniging.
 • Klik in de linker kolom op 'account aanvragen'.
 • Maak een account als vereniging.
 • U hebt nu toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 • Dien uw aanvraag om kindplaatsen te laten invullen door stad Antwerpen in. 
 • Voor groepsopvang: Let op! Indien u nog niet met de kinderopvangtoelage werkt, doe dan een aanvraag hiervoor.

Infrastructuurtoelage

Met de infrastructuurtoelage investeert de stad Antwerpen mee in nieuwe infrastructuur voor kinderopvang op het grondgebied van de stad. De toelage heeft betrekking op volgende investeringen:

 • het kopen van een bouwgrond of een gebouw met kinderopvang als functionele bestemming;
 • het realiseren van een nieuwbouw met kinderopvang als functionele bestemming;
 • het realiseren van een nieuwbouw bij een bestaand gebouw ingericht als kinderopvang;
 • het verbeteren of vernieuwen van een bestaand gebouw ingericht als kinderopvang of van een gebouw dat zal ingericht worden als kinderopvang;
 • het uitrusten en meubileren van nieuw kinderdagverblijf.

Voorwaarden

 • Alleen rechtspersonen met sociaal oogmerk komen in aanmerking.
 • Er worden minimum 18 nieuwe plaatsen gerealiseerd.
 • De aankoop of het bouwproject is maximum 4 maanden vóór de aanvraag gestart.
 • De aanvrager heeft of bekomt langdurig genotsrecht op het pand of de grond die aangekocht of verbouwd wordt .

Aanvragen worden twee keer per jaar verzameld en tegen elkaar afgewogen waardoor alleen de hoogst gequoteerde aanvragen worden toegekend. De stad Antwerpen kan een extra afsluitdatum toevoegen. De stad Antwerpen betaalt tot maximum 50% van de kosten terug. Lees het reglement aandachtig om de gedetailleerde voorwaarden en bedragen te kennen.

Hoe aanvragen?

1.Lees het reglement (.pdf).

2.Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als vereniging.

 • Klik in de linkerkolom op 'account aanvragen'.
 • Maak een account als vereniging
 • U heeft nu toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.

3. U heeft nu toegang tot alle aanvragen voor toelages die stad uitreikt om een kinderopvang te starten of uit te breiden.

4. Vraag de infrastructuurtoelage aan.

Opname in het Masterplan kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies bij de uitbreidingsrondes van Kind en Gezin. Dit advies wordt ad hoc gegeven.

Via het Masterplan bouwt het LOK een lange termijn visie in en kan het LOK meer zekerheid bieden aan (potentiële) organisatoren van kinderopvang die investeren in infrastructuur.

Het Masterplan legt projecten die binnen een periode van 1 tot 3 jaar worden gerealiseerd vast. Deze projecten krijgen voorrang bij de uitbreidingsrondes georganiseerd door Kind en Gezin. De voorrang geldt wanneer de opstart voorzien is binnen hetzelfde kalenderjaar of binnen een half jaar na de uitbreidingsronde. Zo vermijden we dat de plaatsen te lang niet ingevuld blijven.

Een opname in het Masterplan biedt de organisator echter geen absolute zekerheid. (maximaal) 50 procent van de plaatsen van de uitbreidingsronde worden bedeeld aan projecten opgenomen in het Masterplan.

Wenst u dat uw project opgenomen wordt in het Masterplan? Dan moet u een aanvraagindienen. 

Voorwaarden

 • Uw project bevindt zich in een cluster met een gewogen tekort van minstens 50 plaatsen;
 • Uw project realiseert minstens 18 nieuwe plaatsen;
 • Uw project wordt gerealiseerd binnen een periode van 1 tot 3 jaar.

Hoe verloopt de procedure?

 • Er zijn jaarlijks twee deadlines voor de aanvragen; één op 30 april en één op 31 oktober.
 • De regie kinderopvang kijkt vervolgens de verschillende aanvragen administratief na. 

Na elke aanvraagronde komt het LOK samen om de opname van projecten in het Masterplan te bespreken.

Hoe aanvragen?

Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als vereniging.

 • Klik in de linkerkolom op 'account aanvragen'.
 • Maak een account als vereniging
 • U heeft nu toegang 
 • Vraag een opname in het Masterplan aan. 

Toelage voor luchtzuiveringsinfrastructuur

De stad wil de blootstelling van kinderen van 0-3 jaar aan luchtverontreiniging verminderen. Deze jonge kinderen zijn immers extra gevoelig voor luchtverontreiniging.
Enkel de kinderdagverblijven die gelegen zijn in zones met hoge luchtverontreiniging komen in aanmerking. Dit zijn zones waar de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO2) boven of in de buurt van 40 μg/m³ liggen.
Als jouw kinderdagverblijf gelegen is in deze zone krijg je een brief. Enkel met deze brief kan je een aanvraag indienen.

De toelage kan kostendekkend zijn. De stad Antwerpen zal immers tot 100% van de gemaakte kosten betoelagen. Echter, enkel de kosten voor het leveren en plaatsen van luchtzuiveringsinfrastructuur zelf komen in aanmerking voor betoelaging. De kosten voor de werken die niet strikt gerelateerde zijn aan de plaatsen of werking van de luchtzuiveringsinfrastructuur zoals het vervangen van ramen of de installatie van een ventilatiesysteem komen niet in aanmerking.

Hoe aanvragen?

 1. Lees het reglement (.pdf) (zie bijlage)
 2. Ga naar kinderopvang.csjdatabank.be en registreer als organisatie.
  • Klik op 'registreer hier'.
  • Registreer als organisatie
  • U ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
  • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.
 3. Vraag het technisch advies aan. Hiervoor heb je je uitnodigingsbrief nodig.
 4. Vraag na het bekomen van het advies de toelage zelf aan.
 5. Na toekenning van de toelage, laat je de werken uitvoeren.

Ondernemerstoelage

De stad wil uitbaters van kinderopvang in Antwerpen ondersteunen in hun rol van ondernemer. Hiervoor voorziet de stad in een toelage van maximaal 150 euro per kalenderjaar.

Voorwaarden:

 • U baat een reguliere groepsopvang uit met een vergunning van Kind en Gezin.
 • Uw opvang is gevestigd op het grondgebied van stad Antwerpen.
 • U ontvangt geen subsidies van Kind en Gezin of enkel subsidies trap 1 of trap 2B.

U vraagt de toelage aan ten vroegste bij de opstart of binnen de zes maanden na betaling van de factuur. Er zijn twee afsluitdata per jaar: één op 30 april én één op 31 oktober.

Onder andere volgende kosten voor de professionalisering van uw ondernemerschap komen in aanmerking: lidmaatschap bij een erkende ondernemersorganisatie en/of beroepsvereniging; dienstverlening door een boekhouder en/of accountant, een sociaal secretariaat, een organisatie die uw debiteurenbeheer uitvoert, …

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 87

Maak een afspraak via telefoon.

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

 

Het Bedrijvenloket is bereikbaar:
- via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
- via mail: doorlopend
- aan het loket: elke werkdag van 9 tot 12 uur en/of na afspraak
 

...

Delen

Sectoren

Thema's