Stopzetten van uw zaak

Als u wil stoppen met uw zaak in stad Antwerpen, dan moet u dit melden bij de stad en bij de federale overheid. 

Stopzetting van een eenmanszaak

  • Ga naar een ondernemingsloket om uw onderneming te schrappen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • U ontvangt dan een bewijs van stopzetting.

Vennootschappen

  • Wil u uw vennootschap tijdelijk onderbreken? Geef dit als zaakvoerder aan bij een ondernemingsloket.
  • Wil u uw vennootschap stopzetten? Dan moet uw notaris een akte van ontbinding opstellen. U krijgt dan een bewijs van stopzetting. U of uw notaris maakt eveneens een akte van vereffening op, tenzij alle aandelen bij één persoon terechtkomen.

Andere verplichtingen

Als u een bewijs van stopzetting hebt ontvangen, breng dan het volgende in orde:

  1. Heeft u personeel? Breng dan uw sociaal secretariaat op de hoogte. Zij verwittigen de RSZ  en de dienst bedrijfsvoorheffing.
  2. Vraag een schrapping bij uw sociaal verzekeringsfonds. Neem uw identiteitskaart mee en een bewijs van stopzetting, verkregen bij het ondernemingsloket.
  3. Meld de stopzetting bij de dienst Financiën van stad Antwerpen om uw vestigingsbelasting te beëindigen.
  4. Meld de stopzetting bij de federale overheidsdienst Financiën (Italiëlei  4, 2000 Antwerpen).
  5. Bent u ambulante handelaar? Geef uw leurkaart af bij een ondernemingsloket.

Contactgegevens

Loket: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 66 88

Bereikbaar
Via mail: doorlopend
Via telefoon: elke werkdag van 9 tot 12 uur
Aan het loket: wegens de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om een afspraak te maken en het loket te bezoeken.

Delen

Thema's