Berekening einddatum van het traject (artikel 60, §7)?

De duur van een werkervaringstraject (artikel 60, § 7) hangt af van de leeftijd van de werkervaringsklant. Meestal eindigt een sociale tewerkstelling na 1, 1,5 of 2 jaar.

Arbeidsdagen en gelijkgestelde afwezigheden

Voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) tellen alleen arbeidsdagen waarop sociale zekerheid is ingehouden.

Deze dagen zijn gelijkgesteld met arbeidsdagen:

 • ziektedagen met gewaarborgd loon
 • ziektedagen betaald door de mutualiteit
 • betaalde vakantiedagen
 • tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie, betaald door de RVA
 • dienstvrijstelling
 • omstandigheidsverlof

Andere afwezigheden

Deze afwezigheden tellen niet mee als gepresteerde arbeidsdagen en verlengen de werkervaring:

 • onwettige afwezigheid
 • onbetaalde vakantie
 • schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • volledig onbetaalde ziektedagen
 • tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie, niet betaald door de RVA

Berekening einddatum

info.werkervaringsklant controleert vier maanden en een maand voor de vermoedelijke einddatum de aan- en afwezigheden van de werkervaringsklant. Dan berekent de dienst een voorlopige einddatum van de werkervaring.

Enkele dagen voor die voorlopige einddatum, berekent de dienst de definitieve einddatum. Een medewerker brengt u in de laatste werkweek  daarvan op de hoogte via mail.

Delen