Waarom artikel 60, § 7

OCMW Antwerpen draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad. Het activeren van OCMW-klanten via een duurzame job is dan ook topprioriteit.

Wettelijke opdracht

OCMW Antwerpen heeft een wettelijke opdracht: zorgen dat elke Antwerpenaar een menswaardig bestaan heeft.
Daarbij:

• moet de OCMW-klant ook zelf inspanningen doen
• moeten de middelen terechtkomen bij wie ze echt nodig heeft
 

Missie

OCMW Antwerpen draagt bij aan de maximale realisatie van de sociale grondrechten van de bewoners van de stad.
Werk of het recht op zinvolle activiteit is een van die grondrechten. Werk is bovendien een belangrijke hefboom om uit de armoede te geraken en te blijven.
In het beste geval is dat werk in het Normaal Economisch Circuit (NEC).
Het werkervaringstraject artikel 60, § 7 is daarvoor een prima springplank.
U als werkgever bent daarbij de geschikte partner.
 

Visie

Het activeren van OCMW-klanten via een duurzame job is een topprioriteit voor OCMW Antwerpen. Niet iedereen is klaar om onmiddellijk in het NEC te stappen. Vaak hebben OCMW-klanten extra versterking nodig op het vlak van arbeidsattitude, taal, werkritme en vakkennis.
Het departement Activering en Sociale Innovatie begeleidt hen in dit groeiproces.
Sommige klanten volgen het best een opleiding.
Andere klanten hebben heel wat talenten maar missen relevante ervaring op de werkvloer. Zij hebben nood aan werkervaring en meestal ook aan vorming tijdens de werkervaring.
 

Sociale tewerkstelling artikel 60, § 7 in uw bedrijf?

Geeft u mensen die nog een duwtje in de rug nodig hebben graag een kans?
Dan is sociale tewerkstelling via artikel 60, § 7 vast en zeker een interessant aanwervingskanaal voor uw bedrijf. Het takenpakket is gericht op persoonlijke groei. Daardoor is de werkervaringsklant op het einde van het traject een ervaren medewerker. En wie weet wel onmisbaar voor uw organisatie.
Alle belangrijke informatie vindt u per thema op deze website. Lees zeker ook deze brochure.
 

Voor welke leefloonklanten is vrijwilligerswerk een goede optie?

Niet voor alle leefloonklanten is professionele activering meteen haalbaar.

Via vrijwilligerswerk kunnen klanten, die dat wensen, hun competenties versterken.
Het vrijwilligerswerk biedt hen tegelijkertijd ook een zinvolle bezigheid.
 

Meer info?

Vrijwilligerswerking OCMW Antwerpen
Servicepunt Vrijwilligers

Delen