Registratie van collectieve sluiting en brugdagen

Hoe regelt u de tijdsregistratie van uw werknemer?

Werk je met de tijdsregistratiesystemen Xtremis, Spex of Penelope?

Je hoeft de brugdagen en dagen collectieve sluiting niet door te geven aan onze klantgerichte administratie. Onze administratieve medewerkers registreren die dagen zelf in Xtremis, Spex of Penelope bij de start van een nieuw jaar of een nieuwe werkervaringsklant.

Werkervaringsklanten en werkgevers die daarvoor in aanmerking komen, kunnen als dat nodig is gebruik maken van de regeling voor tijdelijke werkloosheid door jaarlijkse vakantie.

Werk je niet met de tijdregistratiesystemen Xtremis, Spex of Penelope?

Geef bij het begin van het nieuwe jaar de brugdagen en dagen collectieve sluiting door aan onze Klantgerichte Administratie. Onze administratieve medewerkers registreren die vakantiedagen in het loonpakket SAP zodat we het juiste vakantiesaldo berekenen en de brugdagen op de vakantiekaart staan.

Delen