Functieprofiel

Aan de hand van een goed functieprofiel zoekt de selectieverantwoordelijke een kwalitatieve match.

Het functieprofiel bestaat uit:

  • een omschrijving van de organisatie en de sector
  • een opsomming van het takenpakket
  • een omschrijving van de profielvereisten

Als het nodig is, kan de selectieverantwoordelijke een bedrijfsbezoek plannen. Bovendien is er regelmatig overleg tussen de deskundige werkervaring, die de werkervaringsklant begeleidt, en de selectieverantwoordelijke.

Delen