Hoe gebeurt de ziektemelding?

Hoe gebeurt de ziektemelding bij tewerkstelling via artikel 60 § 7?

Melding bij Info+

De werkervaringsklant meldt zich voor het begin van zijn werktijd ziek bij Info+ (tel. 0800 62 128 gratis of 03 338 13 00 normaal tarief), die de ziekte registreert.
Hij geeft bij zijn ziektemelding altijd deze gegevens:

 • naam en rijksregisternummer
 • vermoedelijke duur van de afwezigheid
 • eventueel verblijfsadres

Na het doktersbezoek belt de werkervaringsklant weer naar Info+ om de duur van de afwezigheid te melden.
Bij verlenging van de afwezigheid doet de werkervaringsklant hetzelfde.
 

Ziek naar huis?

Was de werkervaringsklant aan het werk en gaat hij ziek naar huis? Dan moet hij:

 • onmiddellijk melden bij Info+ 0800 62 128 (gratis) of 03 338 13 00 (normaal tarief) dat hij ziek naar huis vertrekt (hij vermeldt het tijdstip).
 • minstens voor die dag een medisch attest van werkonbekwaamheid (specifiek voor werkervaringsklanten) opsturen naar Certimed, de firma die de medische controles uitvoert.
  Controle is altijd mogelijk.

  Geldt het medisch attest enkel voor die dag en duurt de afwezigheid langer?
  Dan moet hetzelfde gebeuren als bij een eerste ziektemelding (de eerste dag van de ziekteperiode is de dag na de dag dat de werkervaringsklant ziek naar huis ging).
   

Invullen en opsturen van het medisch attest

 1. De werkervaringsklant laat het medisch attest van werkonbekwaamheid (specifiek voor werkervaringsklanten) invullen door de behandelende geneesheer.
 2. De werkervaringsklant stuurt het attest, ten laatste de volgende werkdag, op naar dit adres:
  de hoofdgeneesheer
  Certimed
  Postbus 10018
  1070 Anderlecht

  of mailt het naar attesten@certimed.be

Denk eraan

Terugmelding van de ziekte

De dag van zijn terugkeer meldt de werkervaringsklant zich terug bij u.
 

Verlenging van ziekte

Is de werkervaringsklant langer ziek dan de periode op het medisch attest?
Dan moet hetzelfde gebeuren als bij een eerste ziektemelding.
Bij een (geplande) werkhervatting na afwezigheid van meer dan vier weken, maakt u, de deskundige werkervaring of de werkervaringsklant zelf een afspraak bij de dienst Medisch Toezicht.
 

Contactgegevens Medisch Toezicht

medischtoezicht@gpd.antwerpen.be
03 280 77 01

De dokter van de dienst Medisch Toezicht beslist of de werkervaringsklant terug mag beginnen werken. De werkervaringsklant krijgt die beslissing op papier mee. Dat papier geeft hij af aan u. 
 

Wanneer meldt de werkervaringsklant een werkhervatting?

Enkel als de datum van de werkhervatting afwijkt van die op het medisch attest.
 

Hoe gebeurt de melding van een ziekteherval?

Wordt de werkervaringsklant na zijn werkhervatting binnen 14 dagen weer ziek?
Dan beschouwen we dat als een aaneensluitende periode voor gewaarborgd loon en ziektevergoeding. Behalve als de arts kan aantonen dat het over een andere medische aandoening gaat (bijvoorbeeld via het medische attest).
Bij elke periode van herval vraagt de werkervaringsklant zijn ziekte-uitkering opnieuw aan bij de mutualiteit via het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid (het ‘vertrouwelijk formulier’).

Contactgegevens

Personeelsmanagement : Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen
Tel: 
03 338 13 00

Bereikbaar:

 • van maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 19 uur
 • zaterdag en brugdagen van 6.30 tot 14 uur
 • zondag en feestdagen: gesloten, behalve op 2 januari, 11 juli, 26 en 31 december.
  Dan volgt Info+ de zaterdagregeling.
 • ...

Delen