Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

De Vlaamse overheid wil leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten (van minimaal 500m²) voorkomen. Door hun omvang zijn dit meestal belangrijke en herkenbare plekken in de stad.

1. Inventarislijst

Als bedrijfsruimten leeg staan of verwaarloosd zijn, worden ze opgenomen in de Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Na enige tijd dient de eigenaar een Vlaamse heffing hiervoor te betalen. Dit geld gebruikt de overheid om projecten te ondersteunen die ongebruikte of verwaarloosde bedrijfsgronden een nieuwe toekomst geven.

De Vlaamse inventaris wordt jaarlijks in september onderworpen aan een Openbaar Onderzoek. U kan de Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2021 raadplegen via deze website.

* Het is aan te raden om de panden effectief te bekijken en/of de nodige informatie via het loket stedenbouwkundige vergunningen op te vragen. Bedrijfsruimten blijven op de Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten staan tot deze terug ingevuld en/of gerenoveerd zijn. Dit wil concreet zeggen dat er panden op staan waarvoor er reeds werken in uitvoering zijn, in een vergunningstraject zitten en/of waarvoor een subsidiedossier lopende is.

2. Subsidie

Op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden betaalt de eigenaar een heffing aan het Vlaams Gewest. Met die inkomsten geeft de overheid financiële steun aan projecten die ongebruikte bedrijfsruimten een nieuwe toekomst geven. U kan een subsidie van 90% krijgen als u een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte saneert (gedeeltelijke of volledige sloop/afbraak). Dit doet u binnen de 2 jaar nadat het gebouw op de lijst van leegstaande of verwaarloosde bedrijfspanden terechtkwam of binnen de 2 jaar nadat u er eigenaar van werd.

Er zijn 3 voorwaarden voor deze subsidie:

  • de bedrijfsruimte is opgenomen in de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten;
  • de aanvrager is maximaal 2 jaar de nieuwe eigenaar van de bedrijfsruimte;
  • de effectieve kosten van de sanering bedragen minimum 24.750 euro (excl BTW).

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij Departement Omgeving, tav Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Meer info kan u vinden op omgeving.vlaanderen.be.

Voor meer informatie over de stedelijke  opcentiemen op deze Vlaamse heffing klik hier.

3. Inname/gebruik

Hebt u vragen over de invulling van de panden van de Vlaamse inventaris,
mail naar: invest@stad.antwerpen.be

Hebt u vragen over de procedure (attesten en controles) van de Vlaamse inventaris, mail naar: Inventaris_bedrijfsruimten@stad.antwerpen.be

Delen