Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Maandag 13 juli 2020

  • Bestek: GAC_2019_01014
   Onderwerp: Restauratie gevels Den Bell
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 15 juli 2020

  • Bestek: GAC_2020_01119
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor onderhoud, herstellingen en depannages van zoutstrooiers, inclusief het leveren van wisselstukken
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 22 juli 2020

  • Bestek: GAC_2019_00941
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van reinigingsproducten en –materialen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2019_01058
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het samenstellen van een pool van leveranciers voor het leveren en plaatsen en in gebruik stellen van huishoudtoestellen en semiprofessionele huishoudtoestellen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01324
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van betonnen rijbaankussens en stootbanden
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 23 juli 2020

  • Bestek: GAC_2019_01104
   Onderwerp: Ondersteuning voor de stedelijke warmteconsulent
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2019_01106
   Onderwerp: Concessie voor consignatie van boekenaanbod in de shops van de culturele erfgoedinstellingen, musea en bezoekerscentra van de stad Antwerpen
   Type: sui generis procedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 28 juli 2020

  • Bestek: GAC_2020_01241
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 5 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_00938
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van kantoorbenodigdheden en nevenproducten, met stockbeheer
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 6 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_00939
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van abonnementen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 11 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_00770
   Onderwerp: raamovereenkomst bronophaling asbest
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01177
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van slangen, leidingen en koppelstukken voor voertuigen inclusief maatwerk en mobiele service.
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 12 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_01094
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het onderhouden van dakgoten en fonteinen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01250
   Onderwerp: Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 13 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_01046
   Onderwerp: Districtshuis Wilrijk, aanpak klimatisatie en bouwfysische problemen glazen passerelle
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01260
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vervangen en herstellen van binnen- en buitenbeglazing
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 25 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01246
   Onderwerp: Bouwblokstudie bedrijvencluster Kronenburg
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 27 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01211
   Onderwerp: Wegeniswerken en aanleg tuinstraten te Berthoutstraat, De Brouwerstraat, Sint-Lambertusstraat, Wasstraat en Woeringenstraat
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 1 oktober 2020

  • Bestek: GAC_2018_00612
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00

Delen