Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • donderdag 30 januari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00696
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00798
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor grondverwerking
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 4 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00914
   Onderwerp: Cargo Damplein: renovatie dakwaterafvoer, rioleringen en structurele elementen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 6 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_01066
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het organiseren van netwerkevents voor ondernemers in de detailhandel en horeca
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 12 februari 2020

  • Bestek: GAC_2018_00636
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00918
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van oliën, vetten en koelvloeistoffen en het uitvoeren van olie-analyses
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_01072
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van arbeidsartsen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • vrijdag 14 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00871
   Onderwerp: Raamovereenkomst communicatie-adviesbureau en campagnebureaus
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 17 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00796
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor divers sportmateriaal
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 19 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00880
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het onderhoud en de herstelling van personenliften, goederenliften, hefplatformen en trapliften
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 20 februari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00986
   Onderwerp: Multimedia (hardware en software) voor de scenografie en inrichting van het renovatieproject Het Steen.
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 3 maart 2020

  • Bestek: GAC_2019_00820
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het administratief beheer van gesolidariseerde en niet-gesolidariseerde statutaire pensioenen en mandatarissenpensioenen en collectief financieel beheer van pensioenreserves binnen Tak21
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 1 oktober 2020

  • Bestek: GAC_2018_00612
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen