Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • dinsdag 23 april 2019

  • Bestek: GAC_2018_00368
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van anti-terreur straatmeubilair
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 24 april 2019

  • Bestek: GAC_2019_00751
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van fietsenstallingen op niet publiek toegankelijk terrein
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 25 april 2019

  • Bestek: GAC_2019_00788
   Onderwerp: Restauratie van ponton Vlotkraan 9
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 30 april 2019

  • Bestek: GAC_2018_00556
   Onderwerp: Raamovereenkomst asbestverwijdering en -sanering
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00688
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van binnen- en buitensignalisatie
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 2 mei 2019

  • Bestek: GAC_2018_00613
   Onderwerp: schoonmaak gebouwen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 8 mei 2019

  • Bestek: GAC_2019_00682
   Onderwerp: Wegeniswerken Stanleystraat en Boomgaardstraat
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 9 mei 2019

  • Bestek: GAC_2019_00732
   Onderwerp: Inrichting casco ruimte - herlocatie sociaal centrum Wilrijk
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 14 mei 2019

  • Bestek: GAC_2018_00642
   Onderwerp: LPA - Beveiligingswerken en herinrichting onthaal Doornstraat 2
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 15 mei 2019

  • Bestek: GAC_2017_00131
   Onderwerp: Aanleg fietsostrade Manchesterlaan - Groenendaallaan
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00524
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het verlenen van juridische diensten
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 29 mei 2019

  • Bestek: GAC_2019_00804
   Onderwerp: Bouw jeugdhuis Armenstraatje
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 11 juni 2019

  • Bestek: GAC_2018_00549
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen