Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • donderdag 21 februari 2019

  • Bestek: GAC_2018_00481
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het verlenen van outplacement- en inplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00605
   Onderwerp: Design & Build speelfontein Te Boelaarpark
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 26 februari 2019

  • Bestek: GAC_2018_00303
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de opmaak van bereikbaarheidsfiches
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00499
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het huren van verschillende machines voor grasbeheer en bladslag
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00604
   Onderwerp: Het (meermaals) organiseren van het evenement StuDay
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00673
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het overslaan en vervoeren naar een erkende verwerker van bouw- en sloopafval
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 27 februari 2019

  • Bestek: GAC_2018_00618
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van CNG samengeperst gas voor motorvoertuigen in 2 percelen en bijhorend tankkaartsysteem
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 5 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00541
   Onderwerp: Raamovereenkomst opleidingsmodule 'fietsen - stuurvaardigheid'
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 7 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00645
   Onderwerp: Bouw fietsenparking en aanleg binnengebied DIVA
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 11 maart 2019

  • Bestek: GAC_2019_00725
   Onderwerp: concessie bar Bollekesfeest 2019
   Type: sui generis procedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 12 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00368
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van anti-terreur straatmeubilair
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00486
   Onderwerp: Restauratie Protestantse kerk De Brabantse Olijfberg
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 13 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00647
   Onderwerp: Restauratie van ponton Vlotkraan 9
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 18 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00485
   Onderwerp: RO stabiliteitsingenieur
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 19 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00349
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van mobiele en vaste elektriciteitskasten
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00557
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een veiligheidscoördinator en energieadviseur/EPB-verslaggever/ ventilatieverslaggever
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00575
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor bloemen, rouwstukken en planten
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 20 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00677
   Onderwerp: Bouw jeugdhuis Armenstraatje
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 21 maart 2019

  • Bestek: GAC_2017_00128
   Onderwerp: Renovatie en herinrichting bibliotheek OC Luchtbal
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 26 maart 2019

  • Bestek: GAC_2018_00519
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vernieuwen van platte daken
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00591
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en vervangen van verticale verkeerssignalisatie
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen