Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • dinsdag 18 juni 2019

  • Bestek: GAC_2018_00511
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen voor de huur op korte en lange termijn van voertuigen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00776
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het verlenen van licenties voor digitaal facilitair dashboard
   Type: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00790
   Onderwerp: Heraanleg speelterrein Sint-Jansplein
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 19 juni 2019

  • Bestek: GAC_2019_00818
   Onderwerp: Ontwikkelen van een scenografie voor Winter in Antwerpen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 20 juni 2019

  • Bestek: GAC_2019_00697
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor opleidingen over het technisch onderhoud van voer- en werktuigen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 25 juni 2019

  • Bestek: GAC_2018_00330
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van materiaal voor het inrichten van kinderdagverblijven AG KOP
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 26 juni 2019

  • Bestek: GAC_2018_00569
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de eindevaluaties van de decretale graden en het topmanagement
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00593
   Onderwerp: Restauratie Godshuis Van Der Biest
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 27 juni 2019

  • Bestek: GAC_2019_00742
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst met betrekking tot onkruidverwijdering op verharding
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00778
   Onderwerp: Statiestraat 175, feestzaal Rubens. Renovatie
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00811
   Onderwerp: Organiseren van het eindejaarsvuurwerk
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00859
   Onderwerp: Ontwerpen, realiseren en afbreken tijdelijke landmark
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 2 juli 2019

  • Bestek: GAC_2018_00234
   Onderwerp: Stadspark Antwerpen, Restauratie Keiligbrug
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00638
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem met uitbreiding van kaarten voor elektrische voertuigen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 4 juli 2019

  • Bestek: GAC_2019_00750
   Onderwerp: Olympisch Stadion ('t Kiel). Bouwen scheidingsmuur
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 9 juli 2019

  • Bestek: GAC_2019_00713
   Onderwerp: Restauratie Anneessensorgel Sint-Jacobskerk
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 3 september 2019

  • Bestek: GAC_2019_00739
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vervangen en herstellen van binnen- en buitenbeglazing
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 5 september 2019

  • Bestek: GAC_2019_00764
   Onderwerp: Apollostraat 150, Herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen