Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • dinsdag 22 oktober 2019

  • Bestek: GAC_2019_00803
   Onderwerp: Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 24 oktober 2019

  • Bestek: GAC_2019_00826
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor wettelijke veiligheidsinspecties van diverse technische installaties
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 5 november 2019

  • Bestek: GAC_2019_00837
   Onderwerp: Organisatie van een evenement ihkv Olympische Spelen 100 jaar
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 7 november 2019

  • Bestek: GAC_2019_00894
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor reclamecampagne burgerbegroting district Antwerpen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 12 november 2019

  • Bestek: GAC_2019_00896
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het maaien van bermen, extensieve graslanden en hooilanden in Antwerpen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 21 november 2019

  • Bestek: GAC_2019_00925
   Onderwerp: Sportcomplex Het Rooi, bouwen jeugdinfrastructuur en sanitair
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen