Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • maandag 16 december 2019

  • Bestek: GAC_2019_01073
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor stockage, reinigen, verhuren en leveren van herbruikbare bekers
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 18 december 2019

  • Bestek: GAC_2019_00765
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool voor allerhande kluswerken
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 6 januari 2020

  • Bestek: GAC_2019_01027
   Onderwerp: Aanstellen van een boekingsagent voor het Bollekesfeest
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 7 januari 2020

  • Bestek: GAC_2018_00670
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van creatieve freelancers voor projecten m.b.t. stedelijke communicatie
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00985
   Onderwerp: Eénmalige aankoop binnenmeubilair en signalisatie voor het renovatieproject het Steen.
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 14 januari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00953
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het reinigen van dienstvoertuigen in een carwash
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 16 januari 2020

  • Bestek: GAC_2019_01045
   Onderwerp: Sanering uitbreidingsgebied Bouckenborghpark
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 30 januari 2020

  • Bestek: GAC_2019_00696
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het opmaken van ruimtelijke instrumenten, ruimtelijke veiligheidsrapporten ter uitvoering van de Seveso-richtlijn en milieueffectenrapporten
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen