Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • dinsdag 27 augustus 2019

  • Bestek: GAC_2019_00728
   Onderwerp: Florent Cootmansplein. Heraanleg speelterrein
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 28 augustus 2019

  • Bestek: GAC_2018_00515
   Onderwerp: Eenmalige aankoop van een grafdelfmachine met stempels met een 15-jarig wisselstukkencontract en optioneel een onderhoudscontract
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00710
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van interimpersoneel
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 29 augustus 2019

  • Bestek: GAC_2018_00582
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van koudasfalt en reactief koudasfalt
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 2 september 2019

  • Bestek: GAC_2018_00681
   Onderwerp: Onderzoek Routing Rubenssite
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 3 september 2019

  • Bestek: GAC_2018_00674
   Onderwerp: Districtshuis Wilrijk, restauratie buitenschrijnwerk en isolerend enkel glas
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00739
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vervangen en herstellen van binnen- en buitenbeglazing
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00782
   Onderwerp: Trapstraat 13, totaalrenovatie Zorghostel
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 5 september 2019

  • Bestek: GAC_2017_00157
   Onderwerp: Aanleg natuurlijke speelaanleidingen Rozemaai
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2018_00563
   Onderwerp: Verzekering motorvoertuigen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00764
   Onderwerp: Apollostraat 150, Herbestemming tot stedelijk kinderdagverblijf
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 24 september 2019

  • Bestek: GAC_2018_00661
   Onderwerp: Meerjarenopdracht voor preventief en curatief onderhoud technische installaties vier zwembaden
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 22 oktober 2019

  • Bestek: GAC_2019_00803
   Onderwerp: Circulair Centrum Nieuw Zuid, inrichting casco ruimte
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen