Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen.

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • dinsdag 31 maart 2020

  • Bestek: GAC_2018_00670
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van creatieve freelancers voor projecten m.b.t. stedelijke communicatie
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_01082
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhoud van houten vloeren en parketvloeren
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 2 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00935
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor aanleg en regeneratie van gazons en grasvelden in parken en plantsoenen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • maandag 6 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_01026
   Onderwerp: Aanstellen dienstverlener adviesverlening
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 7 april 2020

  • Bestek: GAC_2020_01169
   Onderwerp: Eénmalige aankoop van 2 mobiele podia en tribune met onderhouds- en herstelcontract
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 8 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00723
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor levering, plaatsing (en begeleiding) van (kinder)animatie tijdens diverse evenementen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 14 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00821
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het ter beschikking stellen van fietsen en bijkomende dienstverlening voor externe bedrijven
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2020_01154
   Onderwerp: Wegeniswerken Kroonstraat tussen Zonstraat en Turnhoutsebaan
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 22 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00874
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het geven van een workshop ‘Verkeersweken voor secundaire scholen’
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2019_00917
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het takelen van dienstvoertuigen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 23 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00693
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor ledigen van septische putten en vetputten en voor het ledigen van vetafscheiders en KWS-afscheiders
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2020_01136
   Onderwerp: Districtshuis Wilrijk, restauratie buitenschrijnwerk en isolerend enkel glas
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2020_01168
   Onderwerp: Wezenberg, vernieuwen luchtgroepen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 28 april 2020

  • Bestek: GAC_2018_00545
   Onderwerp: Plaatsen akoestische absorptie bibliotheek Permeke
   Type: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • woensdag 29 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_00942
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de levering en onderhouden van schrobzuigmachines
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 30 april 2020

  • Bestek: GAC_2019_01012
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de plaatsing van brandmeld- en detectie-installaties, rook- en warmteafvoerinstallaties, aanverwante brandbeveiligingsinstallaties en gasdetectie
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
  • Bestek: GAC_2020_01118
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor opleidingen groenbeheer voor 8 percelen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • dinsdag 5 mei 2020

  • Bestek: GAC_2019_01099
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vervaardigen van sokkels voor nieuwe beelden en de restauratie van beelden en fonteinen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 7 mei 2020

  • Bestek: GAC_2019_01076
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor werken in regie, onderhouds- en aanverwante bouwwerken, schrijnwerk en sanitair
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification
 • donderdag 1 oktober 2020

  • Bestek: GAC_2018_00612
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
   e-Notification: Toon e-Notification

Delen