Overzicht van bestekken

Een overzicht van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen met een rechtstreekse link om u kandidaat te stellen. 

Omwille van technische redenen is het momenteel niet mogelijk om rechtstreeks door te klikken naar het dossier. We stellen alles in het werk om dit zo snel als mogelijk op te lossen. Ondertussen kan u al deze gepubliceerde opdrachten terugvinden op e-Notification.

 

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

 

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Woensdag 12 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_01094
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het onderhouden van dakgoten en fonteinen
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01250
   Onderwerp: Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 13 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_01046
   Onderwerp: Districtshuis Wilrijk, aanpak klimatisatie en bouwfysische problemen glazen passerelle
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01260
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het vervangen en herstellen van binnen- en buitenbeglazing
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 18 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01161
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhouden, keuren en herstellen van noodverlichtingstoestellen en het leveren en plaatsen van nieuwe toestellen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
  • Bestek: GAC_2020_01177
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van slangen, leidingen en koppelstukken voor voertuigen inclusief maatwerk en mobiele service.
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 19 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2019_00938
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren van kantoorbenodigdheden en nevenproducten, met stockbeheer
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 25 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01246
   Onderwerp: Bouwblokstudie bedrijvencluster Kronenburg
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Woensdag 26 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01307
   Onderwerp: Cargo Damplein - Park Spoor Noord: vernieuwen houten terras ontmoetingsplaats
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 27 augustus 2020

  • Bestek: GAC_2020_01211
   Onderwerp: Wegeniswerken en aanleg tuinstraten te Berthoutstraat, De Brouwerstraat, Sint-Lambertusstraat, Wasstraat en Woeringenstraat
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 1 september 2020

  • Bestek: GAC_2020_01315
   Onderwerp: Aanleg speelterrein Hof De Bist
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
   Tijdstip opening: 09:00
 • Dinsdag 8 september 2020

  • Bestek: GAC_2019_00927
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhoud, herstellingen, kleine aanpassingswerken in regie en interventies aan de klimaatinstallaties en sanitaire systemen van het Fotomuseum, Waalse Kaai 47 te 2000 Antwerpen en het Diamantmuseum, Suikerrui 7-9 te 2000 Antwer
   Type: openbare procedure
   Tijdstip opening: 09:00
 • Donderdag 1 oktober 2020

  • Bestek: GAC_2018_00612
   Onderwerp: Meerjarenovereenkomst voor het afsluiten van verzekering gewaarborgd inkomen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
   Tijdstip opening: 09:00

Delen