Overzicht van bestekken

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen. Klik op het besteknummer wanneer u meer informatie wenst of wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de opdracht. Al deze gepubliceerde opdrachten kan u ook terugvinden op e-Notification.

 

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

 

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Dinsdag 26 januari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01270
   Onderwerp: Eenmalige aankoop, vervangen keukentoestellen bedrijfsrestaurant Den Bell, met onderhouds- en wisselstukkencontract
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2020_01470
   Onderwerp: Heraanleg speelterrein Tweegezusterslaan
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2020_01487
   Onderwerp: Raamovereenkomst pool dienstverleners voor de opmaak van wijkinrichtingsplannen water en groen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Woensdag 27 januari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01318
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de aankoop van voertuigen compacte (midden) klasse (break) en minibussen met onderhouds- en depannagecontract en 10 jarig contract voor herstellingen en wisselstukken
   Type: openbare procedure
 • Donderdag 28 januari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01362
   Onderwerp: Onderhoudscontract voor het onderhouden en herstellen van de technische installaties en de gebouwen van "Den Bell"
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2020_01392
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel-en sportterreinen
   Type: openbare procedure
 • Dinsdag 2 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2019_01085
   Onderwerp: Raamovereenkomst pool dienstverleners voor ontwikkelinitiatieven werkgeversaanpak Slim naar Antwerpen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2020_01515
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het stockeren, onderhouden en plaatsen op afroep van paviljoen- en kadertenten
   Type: openbare procedure
 • Donderdag 4 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01406
   Onderwerp: Zwembad Plantin Moretus, renovatie inkomzone
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Dinsdag 9 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01200
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het onderzoeken van bomen
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Donderdag 11 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01387
   Onderwerp: Raamovereenkomst herstellingen en vernieuwingen buitenschrijnwerk
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2020_01478
   Onderwerp: Restauratie buitengevels Artillerie-ingang Fort VIII te Hoboken
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2020_01422
   Onderwerp: Raamovereenkomst met betrekking tot het reinigen en herstellen van textiel en kledij
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Dinsdag 16 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01220
   Onderwerp: DBFMO Walstroom
   Type: sui generis procedure met voorafgaande bekendmaking
 • Donderdag 18 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01434
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor onderhouds- en herstellingswerken aan monoliete verhardingen
   Type: openbare procedure
  • Bestek: GAC_2020_01553
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor de inzet van personeel ter ondersteuning en begeleiding van crowd management op openbaar domein
   Type: openbare procedure
 • Donderdag 25 februari 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01382
   Onderwerp: Berchem stadion, bouwen sanitair gebouw
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Donderdag 4 maart 2021 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01484
   Onderwerp: Boerhaavestraat 18/1 - Verbouwen woning
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Delen