Overzicht van bestekken

Hieronder is een overzicht terug te vinden van de huidige bestekken uitgeschreven door stad Antwerpen. Klik op het besteknummer wanneer u meer informatie wenst of wanneer u zich kandidaat wil stellen voor de opdracht. Al deze gepubliceerde opdrachten kan u ook terugvinden op e-Notification.

 

De digitale IT-opdrachten worden uitgevoerd door onze partner Digipolis, u vindt op deze website een overzicht van de bestekken.

 

Lees eerst de checklist om een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen (.pdf)

LET OP: Op 30 juni 2017 trad de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking.

 • Woensdag 4 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01326
   Onderwerp: Onderzoek rond empowerment bij vrouwen met migratieachtergrond
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Donderdag 5 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01311
   Onderwerp: Muisbroek, ontwerpen en bouwen sanitair gebouw
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2020_01368
   Onderwerp: Design & Build aanleg speelterrein Leeuwerikpark
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
 • Vrijdag 6 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01199
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het leveren, vullen en verzorgen van bloemtorens, -zuilen, -bakken en -manden
   Type: openbare procedure
 • Dinsdag 17 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01416
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan hellende en platte daken
   Type: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
  • Bestek: GAC_2020_01449
   Onderwerp: Aanstellen consultancy bedrijf in het kader van klimaatregie stad Antwerpen
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen
 • Donderdag 19 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01265
   Onderwerp: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken in regie, onderhouds- en aanverwante metaalwerken
   Type: openbare procedure
 • Dinsdag 24 november 2020 - 9.00 uur

  • Bestek: GAC_2020_01365
   Onderwerp: Raamovereenkomst aanstellen consultancy Slim naar Antwerpen: ‘Marktplaats Mobiliteit’ en minder-hinderaanpak.
   Type: mededingingsprocedure met onderhandelingen

Delen