Toelage thematische initiatieven

Werk je samen met andere ondernemers rond thema’s die Antwerpen promoten als shopping- en horecastad? Vraag dan de subsidie ‘thematische initiatieven’ aan.

Wie komt in aanmerking?

 • Een organisatie of onderneming (*) die minstens 5 in Antwerpen gevestigde ondernemingen in de detailhandel en/of horeca vertegenwoordigt en ze laat samenwerken rond een actueel thema.
 • Minimaal 5 detailhandels- en horeca-ondernemingen die zich verenigen (*) rond 1 thema of actie en die elk individueel gevestigd zijn in Antwerpen.

*Handelaarsverenigingen komen niet in aanmerking, maar kunnen gebruik maken van de toelage handelaarsvereniging.

Welke thema’s komen in aanmerking?

De toelage steunt gebiedsoverschrijdende initiatieven en stimuleert samenwerkingen tussen gelijkgestemde ondernemers.

Enkele voorbeelden:

 • platform rond aanbod duurzaamheid bij lokale Antwerpse handelaars;
 • initiatieven rond verpakkingsloos winkelen;
 • gezamenlijke lokale website;
 • actie ter promotie van lokale mode, of van het nachtleven;
 • enzovoort.

Welke kosten krijg je terugbetaald?

Initiatieven voor acties samen met andere handelszaken in detailhandel of horeca en eventuele partners, en die voldoen aan alle voorwaarden:

 • ze promoten Antwerpen als ondernemende stad of als aantrekkelijke winkel- en horecastad;
 • ze stimuleren de samenwerking tussen ondernemers;
 • ze hebben een duidelijke commerciële of economische doelstelling;
 • ze behandelen een actueel thema;
 • ze betreffen publiek toegankelijke detailhandel en horeca;
 • ze richten zich geografisch op een gebied dat ruimer is dan 1 winkel- of horecastraat, 1(kern)winkelgebied of 1 strategische horecakern;
 • ze vertegenwoordigen of verenigen minimaal 5 Antwerpse detailhandel en horeca ondernemers.

Komen niet in aanmerking: ambulante handel, festivals.

Het toelagebedrag

De toelage bedraagt 50% van de totaal gefactureerde kosten, met een maximum van 5.500,00 EUR* per jaar/ per aanvrager.

De hoogte van de toelage wordt bepaald volgens deze criteria:

 • aantal Antwerpse deelnemende handelszaken (min. 5)
 • inhoud (thema, samenwerking, uniciteit)
 • PR-waarde van het initiatief.

Daarom is het belangrijk dat je een goede omschrijving geeft van het thema, je doel en de activiteiten van het initiatief. 

Vraag de toelage aan

 

 

 

Delen