Je ondernemingsvorm kiezen

Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap.

 

Eenmanszaak

Eén natuurlijke persoon is eigenaar. Je bent met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.

Voordelen eenmanszaak

 • Eenvoudig en goedkoop op te richten
 • Geen minimumkapitaal, geen bankattest, geen financieel plan en geen oprichtingsakte vereist
 • Beperkte boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Beslissingsmacht, werking en winst berusten bij 1 persoon

Nadelen eenmanszaak

 • Enkel personenbelasting mogelijk (met hogere tarieven dan vennootschapsbelasting)
 • Faillissement van de eenmanszaak is ook jouw faillissement. Juridisch geen onderscheid tussen privé bezittingen en het vermogen van de eenmanszaak. Je bent met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming.
 • Als natuurlijke persoon ben je met je hele vermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen van je onderneming
 • Je zoekt zelf financiële middelen (eigen geld, geleend geld,…)

Vennootschap

Je kan je activiteit ook onderbrengen in een vennootschap. Afhankelijk van de vorm die je kiest, kan je alleen of met meerdere personen een vennootschap oprichten. De vennootschap heeft eigen rechten en plichten en bezit dus rechtspersoonlijkheid (uitgezonderd de maatschap). Je keuze heeft invloed op de beleidsvoering, de boekhouding, het belastingstelsel

Voordelen vennootschap

 • Beperkte financiële risico's voor vennootschappen.  Er is een duidelijke scheiding tussen het privé- en het bedrijfsvermogen en een beperkte aansprakelijkheid.
 • Vennootschapsbelasting mogelijk (met lagere tarieven dan personenbelasting)
 • Alle afspraken tussen de partners staan op papier
 • Onbeperkte bestaansduur. Als een zakenpartner wegvalt, blijft de vennootschap bestaan
 • Financiële middelen kunnen worden samengebracht door meerdere personen

Nadelen vennootschap

 • Extra kosten bij de oprichting
 • Een minimumkapitaal is vereist
 • Je moet een financieel plan opstellen dat aan strikte vereisten moet voldoen
 • Meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen
 • Oprichtersaansprakelijkheid
 • Het stopzetten van een vennootschap is omslachtig

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de brochure van VLAIO op pagina's 15-16-17

Je eenmanszaak starten

Een eenmanszaak richt je op in 4 stappen.

 1. Open een zichtrekening voor je handelsverrichtingen (aan te raden)
 2. Je vraagt een ondernemingsnummer aan bij de kruispuntbank voor ondernemingen via het ondernemingsloket.
 3. Je activeert je ondernemingsnummer als BTW-nummer
 4. Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Je vennootschap oprichten en starten

Een vennootschap richt je op in 8 stappen

 1. Stel een financieel plan op
 2. Vraag een bankattest aan
 3. Stel de statuten op
 4. Stel een oprichtingsakte op
 5. Registreer de oprichtingsakte
 6. Laat de oprichtingsakte openbaar maken
 7. Leg een vennootschapsregister aan
 8. Registreer de begunstigden in het UBO-register

Starten met een vennootschap doe je in 4 stappen.

 1. Open een zichtrekening op naam van de vennootschap
 2. Je vraagt een ondernemingsnummer aan bij de kruispuntbank voor ondernemingen via het ondernemingsloket.
 3. Je activeert je ondernemingsnummer als BTW-nummer
 4. Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Tips bij oprichten en opstarten 

 

Tip 1 - Check of je handelsnaam reeds bestaat

In de Kruispuntdatabank voor Ondernemingen (KBO) vind je terug of een bepaalde handelsnaam al bestaat. Als je in de KBO eenzelfde (of een gelijkaardige) naam leest, kies je best een andere naam.

Vanaf de inschrijving van je naam in het KBO is deze geregistreerd. Vanaf dat moment kan je aantonen dat jij de eerste gebruiker bent en kan je je verzetten indien iemand deze naam zou gebruiken.

Tip 2 - Is de URL voor je website beschikbaar?

Via de Belgische DNS-dienst kan je nakijken of de URL van je website nog beschikbaar is. Je kan deze URL daarna registreren via een domeinnaamprovider en je website online zetten via een hostingbedrijf.

Delen

Thema's