Artikel 60, § 7

Stad Antwerpen geeft mensen uit kansengroepen een duwtje in de rug door hen werkervaringstrajecten (zoals artikel 60, § 7) aan te bieden in samenwerking met ondernemers. Zo kunnen ze ervaring opdoen en competenties opbouwen die ze nodig hebben om een job te vinden op de reguliere arbeidsmarkt.

Wie kan aan de slag in een tewerkstelling artikel 60, § 7?

Het sociale tewerkstellingsstatuut (artikel 60, § 7) geldt voor OCMW-klanten met recht op maatschappelijke integratie die professioneel ingeschakeld kunnen worden.
De werkervaringsklant moet:

 • een leefloon of equivalent leefloon krijgen
 • een stabiele woonsituatie hebben
 • geen acute verslavingsproblematiek of ernstige psychische problemen hebben
 • medisch geschikt zijn
 • Nederlands kunnen op niveau 1.2 (uitzonderingen zijn bespreekbaar)
 • kinderopvang hebben als hij kinderen heeft die nog niet naar school gaan

Via een sociale tewerkstelling:

 • doet de klant specifieke werkervaring op en verwerft hij arbeidsattitudes en technische vaardigheden om zijn doorstroomkansen te verhogen
 • werkt de klant het aantal vereiste dagen om recht te hebben op sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsuitkering

Ook voor de werkgever zijn er verschillende voordelen. 

Waar kan een werkervaringsklant aan de slag?

Het OCMW/Stad Antwerpen stelt een werkervaringsklant tewerk bij:

 1. een van zijn eigen diensten
 2. een andere werkgever:
 • een andere openbare dienst
 • een vzw
 • een privé-organisatie

OCMW Antwerpen blijft de juridische werkgever van de werkervaringsklant tijdens de sociale tewerkstelling (artikel 60, § 7).
 

Heeft u interesse om een werkervaringsklant artikel 60, § 7 in dienst te nemen?

Lees hoe uw bedrijf werkervaringsplaatsen kan aanbieden.

Hoe begeleidt Stad Antwerpen de werkervaringsklant?

Tijdens het traject krijgt de werkervaringsklant begeleiding van een begeleider van Stad Antwerpen. Die focust zich op de doorstroom van de klant naar de reguliere arbeidsmarkt.

Delen