Belasting op braakliggende industriegrond

In stad Antwerpen betaalt u een belasting op een braakliggende industriegrond die grenst aan een voldoende uitgeruste openbare weg. 

Wat?

U betaalt deze belasting op een braakliggende industriegrond die grenst aan een voldoende uitgeruste openbare weg. De stad heft deze belasting ook op onbebouwde bouwgronden en kavels.

Uw industriegrond is niet langer braakliggend als de bouwwerken vergund werden en op 31 december van het aanslagjaar minstens 1 bovengrondse bouwlaag opgericht werd.

Aangifteplicht

  • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht.
  • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
  • U bezorgt deze aangifte ingevuld en ondertekend terug binnen 2 maanden na ontvangst.

Tarief

De belasting bedraagt 62 euro per strekkende meter braakliggende industriegrond aan de straatzijde, met een minimumaanslag van 371 euro per industriegrond.

Hoe betalen?

  • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
  • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Vrijstelling

  • U kan een vrijstelling krijgen op basis van uw situatie als belastingplichtige, bijvoorbeeld als u maar 1 onroerend goed bezit.
  • U kan een vrijstelling krijgen op basis van de toestand van de braakliggende industriegrond.

Meldingsplicht

De verkoper van een onbebouwde grond is verplicht binnen de 2 maanden een kopie over te maken van de volledige verkoopakte, uitgezonderd de prijsaanduiding.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 85 11

Contacteer ons telefonisch om een afspraak te maken.

Delen

Sectoren

Thema's