Belasting op de valse alarmmeldingen

Deze belasting geldt voor elke interventie van de politie ten gevolge van een valse alarmmelding.

 

Delen