Belasting op de valse alarmmeldingen

Deze belasting geldt voor elke interventie van de politie ten gevolge van een valse alarmmelding.

 

Het gaat om een alarmmelding waarbij de gebruiker, een contactpersoon of een bewakingsagent niet aanwezig is binnen de tijdspanne van aankomst bij de plaats van het alarm, zoals afgesproken met de politiediensten. 

Delen