Belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren

Gebruikt u drijfkracht, hefkracht of motoren in uw onderneming of als vrije of zelfstandige ondernemer? Dan betaalt u jaarlijks een belasting aan stad Antwerpen. Is uw vestiging maximum 50m² groot, dan bent u voor dit adres geen belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren verschuldigd.

Wat?

 • Deze belasting is van toepassing op alle toestellen met een motor. Bijvoorbeeld een koelinstallatie, airco, lift, heftruck, kraan of een landbouw- en nijverheidsmachine.
 • Het bedrag wordt bepaald op basis van het vermogen van de motoren.

Aangifteplicht

 • Voor deze belasting geldt een jaarlijkse aangifteplicht. U geeft dus zelf aan welke motoren uw bedrijf gebruikt.
 • De stad stuurt hiervoor jaarlijks een aangifteformulier naar gekende belastingplichtigen.
 • U kan dit formulier gebruiken om aangifte te doen of u kan uw aangifte digitaal doen via het fiscaal e-loket.
 • Heeft u het aangifteformulier niet ontvangen? Dan doet u zelf een aangifte (.doc), ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar.
 • Als u geen correcte aangifte doet binnen deze termijn kan de belasting ambtshalve worden vastgesteld met verhoging.
 • Via controles ter plaatse kan de stad nagaan of de aangifte correct gebeurde.

Verminderingen en vrijstellingen

 • In uitzonderlijke gevallen kan uw onderneming een belastingvermindering krijgen. De voorwaarden vindt u in artikel 4.2 van het belastingreglement (.pdf).
 • Op bepaalde motoren betaalt u geen belasting, bijvoorbeeld op voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen en enkel voor personen- en goederenvervoer gebruikt worden. De volledige lijst van vrijstellingen vindt u in artikel 4.1 van het belastingreglement (.pdf).
 • Deze verminderingen en vrijstellingen moet u zelf aanvragen.
 • Horecazaken vallen onder de belasting op horeca. Motoren die gebruikt worden voor en in de horecazaak, zijn vrijgesteld van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren.
 • Motoren die geïnstalleerd zijn op hetzelfde adres van een vestiging van een belastingsplichtige - voor zover deze vestiging volgens het belastingsreglement op een vestiging een oppervlakte heeft van maximum 50 m² - zijn vrijgesteld. 
 • Voor alle bepalingen rond vrijstellingen en verminderingen: zie artikel 4 van het reglement.

Hoe betalen?

 • Jaarlijks ontvangt u van stad Antwerpen een aanslagbiljet met overschrijvingsformulier waarmee de belasting betaald kan worden.
 • U betaalt ten laatste 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Vragen over pandcontrole

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden? Mail pandcontrole@antwerpen.be of bel 03/338 68 51. 

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 65 44

Delen