Belasting op het bouwen en herbouwen

Als u bouwt, herbouwt en verbouwt (uitbreiding of plaatsing van volume) in stad Antwerpen, dan betaalt u hierop een belasting aan de stad. De belasting wordt betaald door de titularis van de bouwvergunning of de eigenaar als de vergunde werken beëindigd zijn.

Tarief

De belasting wordt berekend op basis van het volume van het gebouwde, herbouwde en verbouwde deel.          
 
Vanaf 2015 gelden volgende tarieven:
 

  • 0,62 EUR per m³
  • Voor het bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen met bestemming industrie of ambacht OF gebouwen die dienst doen als logistieke centra voor op- en overslag en behandeling
    • ​ voor de eerste 1000 m³: 0,62 EUR/m³
    • van 1001 m³ tot en met 200.000 m³: 0,21 EUR/m³
    • vanaf 200.001 m³: 0 EUR/m³
  • De minimumaanslag is 75 EUR.

Aangifteplicht?

Ten laatste 1 maand na de beëindiging van de werken dient u een fiscale aangifte (.pdf) te doen van het volume dat gerealiseerd werd bij het bouwen, herbouwen of verbouwen. De werken worden als beëindigd beschouwd als de werken winddicht zijn. Indien u dit niet doet zal de verschuldigde belasting met 10% verhoogd worden.

Vrijstellingen

Er gelden verschillende uitzonderingen (vrijstellingen) zoals o.a. voor gebouwen vrijgesteld van onroerende voorheffing, sociale huisvestingsmaatschappijen, bouwwerken met voorlopig karakter, door oorlog of brand vernielde gebouwen en autonome gemeentebedrijven.

Een vrijstelling kan aangevraagd worden via het aangifteformulier (.pdf).

Bezwaar

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan u bezwaar indienen als u niet akkoord gaat met de belasting.

Contactgegevens

Postadres: Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
Tel: 
03 338 85 32

Contacteer ons telefonisch om een afspraak te maken.

Delen